TORI-siirrot

TORI-hankkeen tehtävänä on koota valtion ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtävät yhteen hallitusohjelman ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti.

Kaikki toimialariippumattomat ICT-tehtävät ja niitä tekevä henkilöstö siirtyvät Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin vuoden 2015 loppuun mennessä TORI-lain siirtymäsäännöksen mukaisesti.

TORI-siirtojen aikataulu ja materiaaleja

TORI-siirtoaikataulu

TORI-siirtosuunnitelma

TORI-siirtoprojektisuunnitelman malli

TORI-siirtojen DD-lomakkeen malli

Siirtoprojektin tiedonkeruuohje

Toimintosiirron prosessi