Tulevaisuuden kunta

Tulevaisuuden kunta -hankkeessa määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Hankkeessa määritellään myös kuntien rooli, tehtävät ja asema suhteessa perustettaviin maakuntiin. Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian näkökulma. Lisäksi kartoitetaan ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet.

Hankkeella on parlamentaarinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Mari-Leena Talvitie sekä Vesa-Matti Saarakkala. Lisäksi hankkeelle on asetettu asiantuntijatyöryhmä.

Hankkeen etenemistä voit seurata näiden hankesivujen, tiedotteiden ja verkkouutisten ohella muun muassa twitterissä @VMKunta ja @VMuutiset tileillä,  #kunta2030 ja #tulevaisuudenkunta.

 

Parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta -väliraportti

Tulevaisuuden kunta – asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin

Millaista monipaikkaisuutta Suomeen, selvitys kaksoiskuntalaisuudesta

 

Yhteystiedot

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu

auli.valli-lintu(at)vm.fi

puh. 02955 30079


Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen

mervi.kuittinen(at)vm.fi 

puh. 02955 30445


Erityisasiantuntija Lotta Mattsson

lotta.mattsson(at)vm.fi 

puh. 02955 30457