FI SV

Tulevaisuuden kunta

Tulevaisuuden kunta -hankkeessa määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Hankkeessa määritellään myös kuntien rooli, tehtävät ja asema suhteessa perustettaviin maakuntiin. Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian näkökulma. Lisäksi kartoitetaan ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. Väliraportti kunnan roolista hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hankkeella on parlamentaarinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Toimi Kankaanniemi sekä Mari-Leena Talvitie. Lisäksi hankkeelle on asetettu asiantuntijatyöryhmä.

Parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta -väliraportti

Parlamentaarisen työryhmän väliraportti, pdf

Kommentoi väliraporttia

Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista

Tulevaisuuden kunta – asiantuntijaryhmän muistio sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin

Yhteenveto kommenteista
 

Yhteystiedot

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu

etunimi.sukunimi(at)vm.fi

puh. 02955 30079

 

Neuvotteleva virkamies Katja Palonen

etunimi.sukunimi(at)vm.fi 

puh. 02955 30322

 

Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen

etunimi.sukunimi(at)vm.fi 

puh. 02955 30445