Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 2008-2012


Hankenumero

VNK012:00/2008

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia
Hallinto- ja palveluosasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Asettamispäivä

22.10.2008

Toimikausi/aikataulu

22.10.2008 - 21.10.2012

Organisointitapa

Komitea, Toimikunta

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Toimikunnan tehtävänä on

- laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja päätöksentekoa varten

- seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja arvioida niiden vaikutuksia ottamalla huomioon euroalueen asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden vakaus ja toimivuus

- toimia keskustelufoorumina arvioitaessa palkanmuodostuksen ja sopimustoiminnan mahdollisuuksia tukea työmarkkinoiden toimivuutta ja työllisyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja, Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä sekä työmarkkinapoliittisiin neuvonpito- ja neuvottelumenettelyihin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erillisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Tausta

Komiteamuotoinen tulopoliittinen selvitystuotanto on jatkunut lähes yhtäjaksoisesta yli 30 vuotta, joiden aikana selvitystoimen tulosten hyväksikäyttö sekä tulopoliittisissa neuvotteluissa että myös muussa talouspoliittisessa päätöksenteossa on lisääntynyt. Kokemukset osoittavatkin mainitunlaisen selvityselimen tarpeellisuuden.

Suomen taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten, lähinnä rahaliiton jäsenyyden ja globaalin kilpailun lisääntymisen vuoksi taloudellisen vakauden ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien merkitys on lisääntynyt. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi palkanmuodostuksen edellytyksiin liittyvän selvitystoiminnan merkitys on lisääntynyt.

Samalla työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä näyttäisi ottaneen askeleita hajautetumpaan suuntaan. Tilanteessa, jossa palkankorotuksista neuvoteltaisiin aiempaa hajautetummin, on entistä tärkeämpää tuottaa yhteistä tietopohjaa kansainvälisistä ja kotimaisista lähtökohdista palkanmuodostukselle sekä tällä tavoin tukea talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista. Työmarkkinatilanteen ja makrovakauden edellytysten selvitystyö pohjustaa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja talouspolitiikan valmisteluprosessia.

Kustannukset ja rahoitus

Toimikunnan työ tehdään virkatyönä. Kokouspalkkioita ei makseta. Palkkauksista ja palkkioista on tehtävä erikseen asianmukaiset valtioneuvoston kanslian päätökset.Toimikunnan työhön liittyvistä kustannuksia aiheuttavista asiantuntijapalveluista, erillis-selvityksistä ja muista toimeksiannoista, tilauksista ja muista toimenpiteistä sekä sopi-muksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätökset. Valtioneuvoston kanslia maksaa toimikunnan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimikunnan kokous- ja tutustumismatkat säännöllisen kokouspaikan ulkopuolelle edellyttävät valtioneuvoston kanslian hyväksyntää. Julkaisujen painosmäärät, ulkoasu ja jakelu on selvitettävä etukäteen valtioneuvoston kanslian kanssa. Toimikunnan ei tarvitse laatia työstään mietintöä.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Talous. Verotus. Vakuutus. Raha

Asiasanat

Palkat, Talouspolitiikka, Tulopolitiikka, Työmarkkinat

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Matti Vanhanen, Valtteri Nieminen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Antila Jorma tutkimuspäällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Heiskanen Margareta tutkimuspäällikkö Kunnallinen työmarkkinalaitos Jäsen
Huuskonen Marja ekonomisti Elinkeinoelämän keskusliitto Jäsen
Immeli Pekka johtaja Akava ry Jäsen
Koski Olli ekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Mustonen Jussi johtaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Jäsen
Tuominen Pentti finanssineuvos Valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Nevalainen Seppo ekonomisti Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Pentti Helena ekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Saukkonen Seppo asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Jäsen
Tuominen Pentti finanssineuvos Valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Aaltonen Seppo johtaja Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntija
Molnar Kari tilastojohtaja Tilastokeskus Asiantuntija
Sinko Pekka ekonomisti valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Tuovinen Marja neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Hietala Harri ekonomisti Suomen Yrittäjät ry Asiantuntija
Lindholm Timo pääekonomisti Suomen Yrittäjät Jäsen
Eckstein Taina finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
Pekkarinen Jukka ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Rantanen Tanja finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
von Knorring Johanna finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
Pietiläinen Samuli Nuorempi finanssisihteeri valtiovarainministeriö Sihteeri
Obstbaum Meri neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Sukselainen Tuomas osastopäällikkö, ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Yläoutinen Sami finanssineuvos valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Pekkarinen Jukka ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Kivistö Jarkko ekonomisti Suomen Pankki Asiantuntija
Spolander Mikko finanssineuvos valtiovarainministeriö Asiantuntija
Aarnio Antti ekonomisti Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkistotiedot

1 kotelo

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Kyllä

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon, PVM

02.12.2015

27 asiakirjaa


 1. Edustajan vaihtaminen

  11.01.2012  AKAVA
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Pysyvän asiantuntijajäsenen vaihtaminen

  29.12.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Esitys pysyvän asiantuntijajäsenen vaihtamiseksi

  21.12.2011  Suomen Pankki
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Jäsenmuutos

  07.11.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Jäsenmuutosesitys

  18.10.2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Jäsenen muuttaminen

  16.06.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. asiantuntijajäsenen vaihtaminen

  03.01.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Jäsenen vaihtaminen

  20.05.2010  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Jäsenmuutosesitys

  06.05.2010  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Taina Ecksteinin tilalle Tanja Rantanen VM:stä

  03.09.2009  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Jäsenmuutosesitys

  31.08.2009  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Harri Hietalan tilalle Timo Lindholm

  16.02.2009  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Jäsenmuutosesitys

  11.02.2009  Suomen Yrittäjät
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Asettamispäätös

  22.10.2008  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/14632/129088/ASETTAMISPAATOS_20081031093738_129088.doc


 15. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain kiintiövelvoitteen täyttyminen

  22.10.2008  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/14632/129090/MUISTIO_20081031094018_129090.pdf


 16. Jäsenesitys

  22.10.2008  Suomen Pankki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Jäsenesitys

  21.10.2008  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jäsenesitys

  16.10.2008  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Jäsenesitys

  15.10.2008  Elinkeinoelämän keskusliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Jäsenesitys

  14.10.2008  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Jäsenesitys

  13.10.2008  Suomen Yrittäjät
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Jäsenesitys VM 99/06/2008

  12.10.2008  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Jäsenesitys

  10.10.2008  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Jäsenesitys

  08.10.2008  Kunnallinen työmarkkinalaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Jäsenesitys

  08.10.2008  Akava ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Ehdokaspyyntö

  29.09.2008  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Jäsenesitys

  16.09.2008  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

 1. Selvitys työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittujen palkankorotusten määrittelystä ja arvioinnista

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Tukuseto_Sopimuskorotusmuistio_2012_06_20.pdf

 2. Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu – kesäkuu 2012

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Tukuseto_Palkankorotusten_luokittelu_2012_06_20.pdf

 3. Vuosina 2010 - 2011 solmittujen työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110628Vuosin/Muistio_Palkankorotusten_luokittelu_2010_2011.pdf

 4. Vuosina 2010 - 2011 solmittujen työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110628Vuosin/Muistio_Palkankorotusten_luokittelu_2010_2011.pdf

 5. Palkanmuodostuksen seurantaraportti (3.6.2009)

  2009  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20090529TUKUSE/Palkanmuodostuksen_seurantaraportti_03062009.pdf

 6. Talousnäkymät ja palkanmuodostus (22.12.2009)

  2009  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20091216TUKUSE/tukuseto_22122009.pdf

 7. Talousnäkymät ja palkanmuodostus (23.6.2010)

  2010  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20100623TUKUSE/Talousnakymat_ja_palkanmuodostus_TUKUSETO_23062010.pdf

 8. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 27.6.2012

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20120627TUKUSE/TUKUSETO_Talousnakymat_palkanmuodostus_27_06_2012.pdf

 9. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 28.6.2011

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110627TUKUSE/TUKUSETO_vuosiraportti_28062011.pdf

 10. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 24.1.2012

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20120124TUKUSE/TUKUSETO_raportti_24012012.pdf

 11. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 17.1.2011

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110117TUKUSE/TUKUraportti_17_1_2011.pdf

 12. Talousnäkymät ja palkanmuodostus -raportti

  2010  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/14632/403448/JULKAISU_20100406074427_403448.pdf