Tulo- ja kustannuskehitys

Valtiovarainministeriö on päättänyt olla asettamatta tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa uudelleen toimikunnan toimikauden päätyttyä 13.12.2020.

Toimikunnan tiedot valtioneuvoston hankesivuilla:

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 14.12.2016 - 13.12.2020 (VNK022:00/2016)

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.10.2012 - 21.10.2016 (VNK011:00/2012)

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.10.2008 - 21.10.2012 (VNK012:00/2008)

Julkaisut vuoteen 2019 asti

Yhteystiedot

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Johto- ja esikunta 0295530006