Tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi

Mittareiden käyttäminen toimenpiteiden vaikutusten tunnistamiseksi, seurannaksi ja arvioimiseksi on kuntien tuottavuuden ja toiminnan tuloksellisuuden parantamisen tärkeimpiä edellytyksiä.

Mittareiden käyttäminen toimenpiteiden vaikutusten tunnistamiseksi, seurannaksi ja arvioimiseksi on kuntien tuottavuuden ja toiminnan tuloksellisuuden parantamisen tärkeimpiä edellytyksiä. Jotta voidaan uudistaa toimintaa tarkoituksenmukaisesti, tulee tunnistaa muutosten erilaiset vaikutukset.

Mittaamista ja mittareita tarvitaan esimerkiksi toiminnan ohjaamisessa, johtamisessa ja kannustamisessa, oppimisessa ja vertailussa sekä valvonnassa ja raportoinnissa. Kunnan toiminnan strategista kehittämistä tukee myös vertailutieto muista kunnista. Vertailutiedon käytön kannalta kustannusten yhdenmukainen laskenta sekä toiminnan ja tuotteiden sisällön yhdenmukaiset määrittelyt (palvelujen tuotteistaminen) olisivat tärkeitä.

Mittaamista ja tilastointia tarvitaan myös valtakunnan tason toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa eri hallinnonaloilla.

Toiminnan erilaisten yhteisvaikutusten tunnistaminen edellyttää, että mittarit kuvaavat toimintaa kattavasti eri näkökulmista.

Aineistoa ja tutkimuksia

Tutkimus: Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa 

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset (VATT) 

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittariston arvot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen -käsikirja

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuus (Kuntaliitto)

Tutkimusprojekti: Lastensuojelun vaikuttavuusmittari (Kuntaliitto)

Tutkimusprojekti: Työllisyyspalvelujen vaikuttavuusmittari (Kuntaliitto)

Kehittämisprojekti: 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu (Kuntaliitto)

Kuntaesimerkkejä

Konsernijohdon näkökulma tuloksellisuuden arviointiin Tampereella ja Rovaniemellä

Palvelutuotannon tuloksellisuuden arviointi Tampereella ja Rovaniemellä

Hyvinvointikertomus osana kunnan strategiatyötä ja tietojohtamista

Muualla verkossa

Kuntien talouden seuranta

Peruspalvelubudjetti 2015

Kuntatalousohjelma

Kuntatieto-ohjelma