Tulot, menot ja rahavirrat

Tulot

EU:n tuloja kutsutaan omiksi varoiksi.  EU:n budjetin tulojen perusteista päättää neuvosto. Omien varojen päätöksen tulee olla yksimielinen, ja se tulee erikseen vahvistaa kaikissa jäsenvaltioissa. Omien varojen summa voi olla korkeintaan 1,23 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Käytännössä budjetin rahoittamiseen tarvittu summa on jäänyt selvästi ylärajan alle.

EU:n omat varat muodostuvat

  • sokerintuotannosta perittävistä maksuista
  • EU:n ulkorajoilla perittävistä tulleista
  • arvonlisäveropohjaan perustuvasta maksusta
  • bruttokansantuloon perustuvasta maksusta
  • sekalaisista tuloista, kuten sakoista ja toimielinten työntekijöiden ennakonpidätyksistä.

Arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat maksut kerätään jäsenvaltioilta.

EU:n budjetin on oltava tasapainossa. EU-budjetti ei voi olla alijäämäinen, eikä lainanotto budjetin menojen kasvattamiseksi ole mahdollista. Mahdollinen budjetin ylijäämä on palautettava takaisin jäsenvaltioille.

Menot

EU:n budjetin menoista päättävät parlamentti ja neuvosto yhdessä talousarviomenettelyssä. Menot eivät voi kuitenkaan ylittää monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriä.

Suomen ja EU:n väliset rahavirrat

EU:n budjettiin sisältyy rahastoja, joiden avulla eri linjauksia toteutetaan. EU-budjetin menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin näiden rahastojen kautta. Jäsenmaat laativat tavoiteohjelmia, joiden mukaan yksittäisiä hankkeita toteutetaan.

Suomi saa EU-varoja yhteiseen maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämiseen. Lisäksi Suomi saa rakennepoliittisia tukia Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Lisäksi esimerkiksi seitsemäs puiteohjelma ohjaa Suomeen tutkimusrahoitusta.

EU-rahoitteisiin ohjelmiin ja hankkeisiin vaaditaan unionirahoituksen lisäksi kansallista julkista tai yksityistä rahoitusta. Poikkeuksena on yhteinen maatalouspolitiikka.

Yhteystiedot

Panu Kukkonen, budjettineuvos 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, EU-yksikkö / EUY 0295530134