Työ 2.0 haastaa valtionhallinnon johtamisen käytännöt uudistumaan!

Uusilla toimintatavoilla tavoitellaan sekä positiivista asiakaskokemusta että positiivista työntekijäkokemusta. Tässä onnistumisen kannalta oleellista on, että toimintaa johdetaan tunnistaen yhteiskunnan kokonaisetu ja hallinnonalarajojen yli menevät vaikuttavuusketjut ja että töitä tehdään yhdessä. Johtamisella poistetaan turhia esteitä uudistumisen tieltä ja annetaan tilaa uudelle. Johtaminen on vanhan kyseenalaistamiseen ja uusiin kokeiluihin rohkaisevaa ja perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen. Johdon tehtävä on toimia itse roolimallina muutokselle.