Toimintatavat ja osaaminen

Valtionhallinnon uudet toimintatavat perustuvat vahvaan asiakasorientaatioon sekä kokeilujen kautta oppimiseen. Verkostoissa toimiminen ja itseohjautuvuus korostuvat. Osaamista ja tietoa jaetaan yli rajojen. Tärkeää on, että jokainen valtionhallinnon työntekijä ymmärtää uuden roolinsa ja ottaa omalta osaltaan vastuuta kulttuurin muutoksesta. Keskeistä on luopua turhista työvaiheista sekä uudistumisen rajoitteista. Oppimisen kannalta oleellista on säilyttää uteliaisuus ja uuden etsimisen taito. Nopeasti tuloksia tuova, yhdessä asianosaisten kanssa tapahtuva kokeilemalla kehittäminen on yhä tärkeämpää.

Kokeileva kehittäminen (TEM-julkaisu 2015)

HAUS