Työympäristöt ja ict

Valtionhallinnon työntekijöillä on lupa olla läsnä ja liikkua monin eri tavoin. Tämä tarkoittaa mm, että liikutaan asiakkaiden luona ja tehdään töitä osana verkostoja. Työ ei ole pelkästään paikka minne mennään vaan korostetusti se, mitä tehdään. Oleellista on ”olla läsnä” eli tavoitettavissa, joko fyysisesti tai teknologian välityksellä. Kaikkia valtionhallinnon työntekijöitä kannustetaan rohkeasti ottamaan käyttöön modernia, jo käytettävissä olevaa teknologiaa oman työntekonsa sujuvoittamiseksi. Olemme niin yksilöinä kuin työyhteisöinä erilaisia. Hyvä työympäristö tukee monenlaisia työnteon tarpeita ja tavoitteita. Tärkeintä on, että työtä tehdään saaden aikaan organisaation tavoitteiden mukaisia tuloksia.