Työn eteneminen ja aikataulut

Parlamentaarisen työryhmän työ on käynnistynyt ennakointityönä vuoden 2016 alussa. Ryhmän alustavat linjaukset, väliraportti kunnan roolista hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä ja toimii keskustelun herättäjänä huhtikuussa 2017 käytävissä kuntavaaleissa. Väliraportista järjestetään myös lausuntokierros alkuvuonna 2017.

Pohjaselvitys ja hallituksen linjaukset tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävistä mukaan lukien lainsäädäntömuutokset ja kuntapolitiikan muutostarpeet valmistuvat kesällä 2017. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan vuoden 2017 aikana siten, että uudistetut lait tulevat voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Hankkeeseen siältyy myös muutoksentukiohjelmakuntien osalta.

 

Liitteet:

Parlamentaarisen työryhmän työsuunnitelma

Aikataulu

Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016