Työn eteneminen teemoittain

Parlamentaarisen työryhmän työ on käynnistynyt ennakointityönä keväällä 2016. Ennakointityötä vetää innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen (Suomen Kuntaliitto) yhteistyössä parlamentaarisen työryhmän sihteereiden kanssa. Työssä tulevaisuuden kuntaa hahmotetaan pitkällä aikavälillä vuoteen 2030. Tämän ohella hahmotetaan maakuntauudistuksen johdosta tapahtuvia lyhyemmän aikavälin muutoksia (v. 2020).

Kevään 2016 aikana tarkastellaan myös heikkoja signaaleja ja megatrendejä, työstetään tulevaisuuden kunnan swot-analyysi ja tehdään skenaarioita tulevaisuuden kunnasta. Skenaariotyössä kuntien tulevaisuutta tarkastellaan eri teemojen kautta. Näitä ovat muun muassa elinvoima, hyvinvointi, kuntien johtaminen ja uudet toimintatavat. Syksyllä työ jatkuu skenaarioiden ja visioiden työstämisellä.

Tänne sivulle kootaan materiaalia ennakointityöstä teemoittain.

Megatrendit 11.3.

Parlamentaarisen ryhmän ennakointityö käynnistyi kuntiin vaikuttavien megatrendien tarkastelulla 11.3.2016. Alustajana toimi Paula Laine Sitrasta.

Liitteet:

Sitran diat

Yhteenveto

Sitran raportti Megatrendit 2016 (Sitran sivuilla)

Esitysdiat (Jäppinen)

SWOT 8.4.

Huhtikuun alun kokouksessa ennakointyö jatkui kunnan SWOT-analyysillä. Alustajana toimi parlamentaarisen työryhmän jäsen yliopistolehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopistosta.

Liitteet:

Kuntien erilaistuminen (Airaksinen)

Esitysdiat (Jäppinen)

Koonti työpajoista

Kunnan elinvoima 27.4.

Parlamentaarinen työryhmä pohti kunnan elinvoimaa. Alustajana toimi asiantuntija Eero Holstila MDI:stä.

Liitteet:

Tuula Jäppisen esitys

Antti Rantakokon esitys

Hannele Mikkasen esitys

Jukka Mäkelän esitys

Eero Holstilan esitys

Hyvinvointi 13.5.

Parlamentaarinen työryhmä pohti hyvinvointi-teemaa. Alustajana toimi Päivi Rouvinen-Wilenius SOSTEsta.

Liitteet:

Sanna Lauslahden esitys

Elina Kiiski-Katajan esitys

Päivi Rouvinen-Wileniuksen esitys

Osallisuus ja vaikuttaminen 3.6.

Parlamentaarinen ryhmä käsitteli Nuorten Huipputapaamisen 20.5. tuloksia ja nuorten palveluita, hyvinvointia, työllisyyttä ja osallisuutta.

Liitteet:

Tuula Jäppisen esitys

Kimi Uosukaisen esitys

Muutosajurit 16.8.

Tuula Jäppisen esitys

Janne Antikaisen esitys

Trendikortit ja muutosajurit 16.9.

Trendikortit

Muutosajurit

Tuula Jäppisen esitys

Skenaariotyöskentelyä Parlamentaarisessa työryhmässä 7.10.

 

Tuula Jäppisen esitys

Skenaarioiden priorisointi ja jatkotyöstö 28.10.

Tuula Jäppisen esitys

Skenaarioiden ja visioluonnosten työstö 25.11. ja 16.12.

 Tuula Jäppisen esitys