"Työnteon monet tilat" -työpajat

Vuoden 2015 aikana järjestetään "Työnteon monet tilat" -työpajoja, joissa käsitellään monipuolisesti työympäristöjen ja työtapojen uudistamista. Toimintatapojen uudistamisessa ovat johdon lisäksi keskeisessä roolissa mm. HR-toiminto, ICT ja sisäinen viestintä. Tilaisuudet on kohdennettu laajasti johdolle ja erilaisissa kehittämisrooleissa toimiville.

Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 23.4.2015. Videoidut luennot löytyvät osoitteesta: http://videonet.fi/vm/20150423/

Tilaisuuden PowerPoint-esitykset:

Teemme tilaa onnistumiselle, Juha Sarkio ja Jari Sarjo

Millaiseen johtamiseen uudet työn tekemisen tavat kutsuvat esimiestä, Pertti Siekkinen

Lumoava Lumo, Antti Joensuu ja Johanna Kiesiläinen-Riihelä

Toinen tilaisuus pidettiin 4.6.2015. Videoidut luennot löytyvät osoitteesta:
http://videonet.fi/vm/20150604/

Tilaisuuden PowerPoint-esitykset:

Työnteon monet tilat osa II, Juha Sarkio, Jari Sarjo, Olli-Pekka Rissanen. Mikko Vuorikoski

Informaatioergonomialla tuottavuutta tietotyöhön, Heljä Franssila

CASE: Aika – ja paikkariippumaton Liikennevirasto, Hannu Mäkikangas