Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi -hankkeen ulkopuolinen arviointi

Kuntakokeiluhankkeen ulkopuolisen riippumattoman arvioinnin toteuttaa Tempo Economics Oy.

Arvioinnin viitekehyksen muodostavat hankkeelle asetetut tavoitteet sekä tutkimustuloksiin perustuva tieto palvelujen tuloksellisuuden kehittämisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista. Arviointikokonaisuuden päämääränä on tuottaa tietoa ja palautetta kokeiluhankkeen ja ministeriöiden johdolle kokeilujen vaikutuksista ja mahdollisista jatkotoimista kokeilujen tulosten hyödyntämiseksi lainsäädännön jatkovalmistelussa.

Arviointi kohdistuu

  • hankkeen valmisteluun ja tavoitteisiin (tehdäänkö oikeita asioita)

  • toteuttamiseen (tehdäänkö asioita oikein)

  • soveltuvin osin tuloksiin ja vaikutuksiin

Arviointi on kehittävä arviointi, joten arviointitietoja hyödynnetään jo kokeilujen aikana. Tämän johdosta arvioinnin tulee jo väliraportti vaiheessa tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kuntakokeiluhankkeen etenemisessä.

Kuntakokeilujen ulkopuolisen arvioinnin loppuraportti 29.3.2017

Kuntakokeilujen ulkopuolisen arvioinnin väliraportti 29.2.2016