Usein kysytyt kysymykset robotisaatiohausta

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia yleisimpiin robotisaatiohakua liittyviin kysymyksiin.

Kysymys: Miten usein investointien johtoryhmä kokoontuu, jossa tehdään päätöksiä rahoitushakuun liittyen?

Vastaus: Johtoryhmän kokoukset ovat kerran kuukaudessa 16.10.2018, 15.11.2018 ja 12.12.2018. Hakemusten käsittelyyn ja johtoryhmän esityksen valmisteluun on varattava aikaa. Hakemusten pitää olla valtiovarainministeriössä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Mahdolliset lisäpyynnöt voivat pidentää käsittelyaikaa. Aina ei voi taata, että hakemus ehtii käsittelyyn seuraavaan kokoukseen.

Kysymys: Kenelle rahoitushaku on kohdistettu eli kuka voi hakea rahoitusta?

Vastaus: Rahoitushaun kohteena ovat valtion virastot ja laitokset, joille määräraha voidaan osoittaa käyttö- ja kirjausoikeuksina. Rajoitetulla haulla piloitoidaan digitalisaatiohankkeiden ohjausmallia, jota kehitetään valtiovarainministeriön johdolla. Tässä haussa ei siten ole mahdollista myöntää valtionavustuksia tai käyttää muita vaihtoehtoisia tapoja kohdentaa hakuun myönnettyä määrärahaa.

Erityisrahoitushaun kirjeessä on myös kuvattu, että rahoitettavien hankkeiden säästöillä virasto voi kuitata valtion virastoille ja laitoksille kohdennettua osuutta JTS-miljardin säästötavoitteita. Erityisrahoituksella siis tarjotaan keinojen säästöjen saavuttamiseen. Ne, joille on kohdennettu osuus JTS-miljardisäästöistä, voi osallistua erityisrahoitushakuun.

Kysymys: Mitkä henkilötyökustannukset hyötyarvioinnissa ovat hyväksyttäviä?

Vastaus: Tavallisesti henkilökustannuksissa huomioidaan palkka ja henkilösivukulut. Yleiskustannukset, kuten esim. hallintokulut ja vuokrakustannukset, eivät tavallisesti pienene henkilöresurssien vähenemisen suhteessa.

Kysymys: Voimmeko osallistua rahoitushakuun hankkeella, jota on jo valmisteltu, sopimukset toimittajan kanssa tehty, mutta töitä ei ole vielä aloitettu ja ne käynnistyvät vasta vuoden lopussa.

Vastaus: Voi hakea, vaikka sopimukset ovat jo tehty, mutta työ on vielä kokonaan tekemättä. Rahoitettavissa hankkeissa voi muutoinkin hyödyntää olemassa olevia sopimuksia, jollei hankintalain tai organisaation hankintaohjeistuksen näkökulmasta ole välttämätöntä tehdä uutta kilpailutusta ja hankintaa.