Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki, TEAS-tutkimushanke (SMUUTO)

Uudistuksen arviointiraportti

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva Juha Sipilän hallituksen aikana suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen alueellisesta valmistelusta ja tätä tukevista kansallisista toimista. Tutkimuksessa luotiin kuva uudistuksen etenemisen suunnasta ja siihen liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä kriittisistä kohdista. Työssä arvioitiin uusien maakuntien perustamiseen liittyvää valmistelua sekä valmisteluprosessin näkökulmasta että siitä, miten eri vaiheet tukevat suunniteltujen maakuntien perustamista ja niiden toiminnan käynnistämistä sekä järjestämisvastuun siirtymistä eri tehtävissä.

Tutkimus tuotti valmistelua tukevaa arviointitietoa koko hankkeen ajan. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota alueellisen valmistelun, valmisteluprosessin ja toimeenpanon johtamisen arviointiin. Muutoksen johtamista tarkasteltiin myös kansallisella tasolla. Muutosjohtamisen lisäksi huomiota kiinnitettiin alueiden toimijoiden ja valtion toimijoiden väliseen yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja viestintään suunnitellun uudistuksen valmistelussa ja läpiviennissä.

Tutkimushankkeen loppuraportti vetää yhteen valmistelussa tiiviisti mukana olleiden asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta ja etenemisestä. Pääasiallisina aineistoina ovat toimineet dokumentoitu valmisteluaineisto ministeriöissä ja maakunnissa, keskeisille valmistelijoille syksyllä 2018 toteutetut kyselyt maakunnissa ja kansallisesti sekä lainsäädäntöprosessin avainhenkilöiden haastattelut. Lisäksi tutkijaryhmä on prosessin aikana tehnyt havainnointia ja käynyt keskustelua lukuisissa valmisteluryhmissä. Tutkimus on ollut luonteeltaan kehittävää tutkimusta.

Loppuraportti

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tommi Ranta, MDI ([email protected])
Asiantuntija Valtteri Laasonen, MDI ([email protected])