VAHTI-toiminnan organisointi

Valtiovarainministeriö on asettanut julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) toimikaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2019. VAHTIn uudelle toimikaudelle asetettaessa tehty nimenmuutos, Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä, kuvaa sitä muutosta, johon pääpaino toiminnan kehittämisessä on siirtynyt ja siirtymässä; digitaalisen toiminnan, keinoälyn ja robotiikan ohella keskeinen merkitys on myös henkilötietojen digitaalisessa käsittelyssä, joka myös on vahvasti digitalisoitunut ja siten vahvasti vaikuttaa tietosuojan toteutumiseen.

Valtiovarainministeriö on asettanut 1.3.2017 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) sihteeristön sekä asiantuntijajaoston toimikaudelle 1.3.2017 – 31.12.2019. Sihteeristön tehtävänä on VAHTI-johtoryhmän toiminnan tukeminen sekä VAHTI-asiantuntijajaoston toiminnasta vastaaminen. Valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT-osasto) vastaa VAHTIn toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta.

Asiantuntijajaoston ja sen alaisuudessa toimivien asiantuntijaryhmien tehtävänä on vastata VAHTI-toimintaan liittyvien linjausten, ohjeiden ja materiaalien tuottamisesta sekä henkilöstön tietoturvakoulutuksen, -kulttuurin ja -tietoisuuden kasvattamisesta. Lisäksi asiantuntijajaosto kehittää VIRT-toimintamallia, jonka avulla hallitaan laajavaikutteisia tietoturva- ja kyberturvallisuushäiriötilanteita. VAHTI-asiantuntijaryhmät ovat:

  1. Johtaminen ja riskienhallinta.
  2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta
  3. Turvallisuus kehittämisessä.
  4. Turvallisuuden ylläpito
  5. Seuranta ja arviointi

 

Lisätietoja:

Aku Hilve, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530088