Digitaalisen turvallisuuden ohjaus

Digitaalisen turvallisuuden strategista ohjausta ja digitaalisen turvallisuuden ja digitalisoitumisen tasapainoista edistämistä varten valtiovarainministeriön on asettanut digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän kaudelle 01.01.2020 – 31.12.2024.

Digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän tehtävät ovat:

1) Koordinoi julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategista riskiarviota.

2) Luo ja koordinoi toiminnan ja osaamisen kehittämisen kattavan kansallisen strategisen tason digitaalisen turvallisuuden yhteistoimintamallin.

  • Valtion, kuntien ja kuntayhtymien toiminta ja vastuut

  • Julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

  • Julkisen hallinnon ja tutkimuksen yhteistyö

  • Kansainvälinen yhteistyö

3) Arvioi julkisen hallinnon strategista digitaalisen turvallisuuden tilannetta.

  • Asettaa ja seuraa tavoitteita

  • Viestii turvallisuuden tilasta ja sen kehittymisestä

4) Arvioi, ohjaa, koordinoi ja valvoo keskeisiä kehitettäviä digitaalisen turvallisuuden palveluja.

5) Valvoo digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman ja kuntien digitaalisen turvallisuuden tiekartan toteutumista.

Digi- ja väestötietoviraston johdossa toimii julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden Vahti-johtoryhmä operatiivisen tason poikkihallinnollisena ohjausryhmänä.

Lisätietoja:

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530279  


Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121