EN FI SV

Koulutuskorvaus

Koulutuskorvaus on taloudellinen tuki niille työnantajille, joilla ei ole oikeutta verotuksen yhteydessä tehtävään koulutusvähennykseen. Valtion virastot ja laitokset hakevat koulutuskorvausta valtiovarainministeriöltä. Korvauksella katetaan korvaukseen oikeuttavan koulutuksen ajalta maksettuja palkkauskustannuksia. Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta.

Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ja että se edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta haetaan vuosittain 1.1.–31.3. välisenä aikana. Tällöin haetaan korvausta edellisen vuoden aikana järjestetystä ehdot täyttävästä koulutuksesta.

Hakulomake
(Hakulomakkeen linkki on avoinna 1.1. - 31.3. välisenä aikana.)

Säädöksiä ja ohjeita

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013)
Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013)
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013)
Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja taloudellinen tuki (VM/2875/00.00.00/2015)
Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Ohjeita korvauksen hakemiseen

Ohjeita koulutuskorvauslomakkeen täyttämiseen
Valtiovarainministeriön koulutuskorvauksen käsittely kirjanpidossa
UKK - usein kysytyt kysymykset koulutuskorvauksesta

Koulutusmateriaalia koulutuskorvauksesta

Ammatillisen osaamisen kehittäminen
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Koulutuskorvaukseen oikeuttava koulutus
Koulutuskorvausmenettely

Yhteystiedot

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530120