Koulutuskorvaus

Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen kehittämisen toimintamallista, jolla toteutetaan raamisopimukseen ja hallituksen sitoumukseen sisältyvä kirjaus kolmen päivän koulutusoikeudesta. Ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva lakipaketti tuli voimaan 1.1.2014.

Lakipakettiin kuuluu muutoksia yhteistoiminta- ja verolakeihin sekä kaksi uutta lakia: Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja Laki koulutuksen korvaamisesta. Tavoitteena on kannustaa työnantajia ylläpitämään ja kehittämään kaikkien työntekijöidensä ammatillista osaamista. Työpaikat voivat näin varautua erilaisiin muutostilanteisiin ja tukea työntekijöidensä sopeutumista niihin.

Koulutuskorvaus on taloudellinen tuki niille työnantajille, joilla ei ole oikeutta verotuksen yhteydessä tehtävään koulutusvähennykseen. Korvauksella katetaan korvaukseen oikeuttavan koulutuksen ajalta maksettuja palkkauskustannuksia. Koulutuskorvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta.

Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta.

Koulutuskorvausta haetaan vuosittain 1.1.–31.3. välisenä aikana. Tällöin haetaan korvausta edellisen vuoden aikana järjestetystä ehdot täyttävästä koulutuksesta.

Hakulomake
(Hakulomakkeen linkki on avoinna 1.1. - 31.3. välisenä aikana.)

Säädöksiä ja ohjeita

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013)
Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013)
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013)
Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja taloudellinen tuki (VM/2875/00.00.00/2015)
Ohjeita koulutuskorvauslomakkeen täyttämiseen
Valtiovarainministeriön koulutuskorvauksen käsittely kirjanpidossa

Taustamateriaalia

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamalli
UKK - usein kysytyt kysymykset koulutuskorvauksesta
Koulutusmateriaalia koulutuskorvauksesta:

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Päivi Lanttola
Puh. 02955 30120
[email protected]