FI SV

Valtion työpaikkojen kiinnostavuus

Valtion työpaikat kiinnostavat työnhakijoita. Valtiovarainministeriön tilaamien tutkimusten mukaan sekä kansalaiset että oma henkilöstö painottavat sitä, että valtion työpaikoilla tehdään mielenkiintoisia töitä. Valtion palveluksessa olevat virkamiehet ja työntekijät palvelevat hyvin moninaisissa tehtävissä kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä keskus-, alue- ja paikallistasolla. He vaikuttavat myös kansallisten tavoitteiden toteutumiseen Euroopan unionissa ja laajemmin kansainvälisissä suhteissa. Työolosuhteet ja mahdollisuudet ammattitaidon ja itsensä kehittämiseen ovat työpaikkakuvan vahvuuksia. Henkilöstö arvostaa myös hyvää työilmapiiriä ja mahdollisuuksia sovittaa yhteen työelämän ja yksityiselämän vaatimuksia.

Valtio haluaa olla kilpailukykyinen tulevaisuuden työnantaja

Työnantajana valtio on sitoutunut määrätietoisesti kehittämään valtion työpaikkoja ja – yhteisöjä. Se haluaa olla hyvä, kilpailukykyinen työnantaja tilanteessa, jossa niin hallinto, yleensä työelämä ja siihen koskevat odotukset muuttuvat. Perusviestit kaikille valtion työpaikoista kiinnostuneille ja valtion työntekijöille ovat:

  1. Valtion työpaikoilla tehdään merkityksellistä työtä.
  2. Työpaikkana on kehittyvä valtiokonserni.
  3. Valtiolla voit vaikuttaa omaan uraasi ja kehittymiseesi.

Työpaikkakuvan rakentamisessa ovat mukana kaikki

Parhaiten viestit välittyvät niissä lukuisissa käytännön tilanteissa, joissa valtion 78 000 työntekijää kohtaavat toisiaan tai hallinnon asiakkaita. Myös julkisuudesta välittyvä kuva valtionhallinnosta ja sen henkilöstöstä on tärkeä kilpailtaessa työntekijöistä. Esimerkillinen toiminta vahvistaa luottamusta valtionhallintoon ja siten edelleen edellytyksiä parempaan toimintaan ja palveluun.

Valtion työmarkkinalaitos vastaa ja seuraa valtion yleisen työpaikka- ja työnantajakuvan kehittymistä. Se viestii yhdessä toimintayksiköiden kanssa meneillään olevasta valtionhallinnon ja sen toimintakulttuurin muutoksesta. Edelleen se haluaa tehdä valtion työpaikkoja tunnetuksi osallistumalla muun muassa yliopistojen ja korkeakoulujen järjestämiin rekrytointitapahtumiin ja –messuille ja tuottamalla rekrytointivideoita ja –esitteitä ja yhteistä Valtiolle.fi -sivustoa. Tietoja valtion työpaikoista saa myös virastojen nettisivuilta, virastojen asiakaslehdistä ja muun toiminnan ja viestinnän kautta.

Lisätietoa

Valtion työnantajakuva 2009:

Yhteystiedot

Marjaana Laine, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530304  


Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530212