FI SV

Johdon tuki valtionhallinnossa

Valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolla sijaitsee valtionhallinnon johdon tukitoiminto. Sen tehtävänä on valmistella johtajapolitiikan linjaukset ja tukea eri tavoin valtionhallinnon johtoa johtamisen kehittämisessä. Tukitoiminnon tehtävät liittyvät johdon asemaan ja palvelussuhteisiin, rekrytointiin, liikkuvuuteen ja valmennukseen ja suorituksen johtamiseen. Yhtenä käytännön tehtävänä on myös johdon liikkuvuuden seuranta ja viestintä avautuvista tehtävistä.

Toimintamuotoja ovat muun muassa:

  • Linjaukset, kehittämismallit ja ohjeistus
  • Valtionhallinnon yhteiset johdon kehittämishankkeet ja -ohjelmat (mm. Tulevaisuuden johtajat -ohjelma)
  • Johdon kehittämisen foorumien ja verkostojen koordinaatio (mm. Valtionhallinnon johdon foorumi, johdon pienryhmät, Henkilöstöjohdon foorumi ja muut verkostot)
  • Ylimmän johdon henkilökohtainen tuki ja konsultaatio tarvittaessa
  • Johdon järjestelmään ja kehittämiseen liittyvät tietojärjestelmät ja -palvelut (rekisterit)
  • Viestintä ja asiantuntijapalvelut.

Tukitoiminto perustuu läheiseen vuorovaikutukseen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan ministeriöiden ja virastojen johdon ja henkilöstöyksiköiden kanssa.

Tukitoiminnon käytännön työstä vastaa tukiryhmä

Finanssineuvos Ari Holopainen
puh. 02955 30520

Finanssineuvos Katju Holkeri
puh. 02955 30087

Finanssineuvos Markus Siltanen
puh. 02955 30263

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi
puh. 02955 30171

Järjestelmäasiantuntija Seija Korhonen
puh. 02955 30115

Controller Virpi Heikkilä (henkilökierrossa PLM:stä)
puh. 02955 30653

Assisstentti Jenni Ala-Peijari
puh. 02955 30077

Sihteeri Seija Ahlqvist
puh. 02955 30395

Sähköpostit muotoa: [email protected]