Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ylimmän johdon sidonnaisuudet