FI SV EN

Julkinen johtaminen menestystekijänä

 

Tavoitteena on, että Suomen julkishallinto on myös tulevaisuudessa edustava esimerkki uudistuvasta pohjoismaisesta mallista, jossa toimiva ja kustannustehokas hallinto on kansallinen menestystekijä. Osana julkista sektoria valtionhallinto kykenee turvaamaan kansantalouden kestävän kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin. Strategisten kyvykkyyksien ja ennakoivan johtamisen avulla Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa.

Julkinen johtaminen rakentuu vahvalle yhteiselle arvopohjalle. Siinä korostuvat sekä perinteiset hyvän hallinnon periaatteet että ammattimaisen johtamisen vaatimukset. Julkisen johtamisen erityispiirteet liittyvät erityisesti poliittiseen ohjaukseen ja julkisen talouden sääntelyyn, lainsäädäntöön ja julkisuusvaatimukseen.

Julkinen johtamisen lähtökohtia ovat sekä hallituksen yhteiskunnalliset tavoitteet että kansalaiset ja asiakkaat. Luottamus ja yhdessä tekeminen ovat voimavaroja ja yhdessä tekemistä tukevat konsernimaiset, poikkihallinnolliset prosessit ja toimintatavat. Kestävä kehitys edellyttää julkisen johtamisen erityispiirteiden huomioon ottamisen lisäksi vuorovaikutusta ja oppimista muiden sektorien johtamisesta.

Juha Sipilän hallituksen johtamista koskevan kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa. Erityisenä painopisteenä on digitaalisuus. Hallituksen toimintasuunnitelma pitää sisällään seuraavat toimenpiteet ja uudistukset:

  • Tehdään selvitys yhtenäisen valtioneuvoston mallin toimivuudesta Suomessa..
  • Ministeriöiden johtamisjärjestelmiä uudistetaan tavoitteena selkeyttää ja yhdenmukaistaa ministeriöiden johtamismalleja ja johtamiskäytänteitä siten, että poikkihallinnollisuus ja hallituksen ja ministeriöiden toimeenpanokyky ja ennakointi vahvistuvat.
  • Vahvistetaan yhtenäisen valtionhallinnon toimeenpanokykyä selvittämällä konsernimaisen toiminnan edellytyksiä henkilöstöjohtamisesta.
  • Hallituksen tavoitteena on, että kaikissa ministeriöissä on käytössä valtionhallinnon uudistumista edistävät johtamissopimukset ylimmälle johdolle mukaan lukien ministeriöiden kansliapäälliköt.
  • Hallituksen tavoitteena on, että virastojen palvelulupauksista sovitaan osana virastojen tulosneuvotteluja. Valtiovarainministeriö on ohjeistanut ministeriöitä, jotka vastaavat palvelulupausten sisällön määrittelystä ja toimeenpanosta.

Valtiovarainministeriö mallintaa ja tukee johtamisen uudistumista valtiohallinnossa. Työ pohjaa näkemykselle hyvästä, kokonaisvaltaisesta toiminnan johtamista. Siinä keskeisiä osia ovat hallinnon toimeenpano- ja palvelukyky, esimerkillinen henkilöstöjohtaminen, hyvän hallinnon toteutuminen ja rohkea muutosjohtajuus.

 

Lisätietoa

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat; Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020
"Työ 2.0 - lupa tehdä fiksummin"
"Työnteon monet tilat" -työpajat 2015
Miten rakennetaan kestävän kasvun mahdollistava valtioneuvosto, kolumni 18.11.2013

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
[email protected]

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]