FI SV

Henkilöstölukumäärät

Valtion henkilöstön määrää ja kehitystä kuvataan vuodesta 1970 alkaen suhteessa koko työvoimaan, palkansaajiin ja muiden sektoreiden henkilöstöön vastaavana aikajaksona. Tiedoista ilmenee sekä valtion budjettitalouden että valtion liikelaitosten henkilöstön määrän kehitys sekä se, mitkä virastot on liikelaitostettu/yhtiöitetty. Budjettitalouden henkilöstöstä on yksityiskohtaisemmin kuvattu rakenteellisia ominaisuuksia, kuten koulutusta, ikää, sukupuolta, henkilöstön tehtävittäistä ja alueellisista jakautumista.

Valtion henkilöstö osana työvoimaa

Valtion henkilöstö infografiikkana
Työllinen työvoima ja palkansaajat sektoreittain 1970 -2015
Valtiosektorin henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan 1989 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan 1965 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö maakunnittain 2015
Valtion henkilöstömäärällä mitaten 20 suurinta kuntaa 2015
Budjettitalouden henkilöstön jakaantuminen koulutustasoittain 2015
Budjettitalouden henkilöstön jakaantuminen ikäluokittain 2015
Budjettitalouden henkilöstö hallinnonaloittain 1975 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö virastotyypin mukaan 2000 - 2015
Budjettitalouden henkilöstö ministeriöissä 1987 - 2015
Valtion henkilöstö osana työvoimaa 2015 (excel)

Henkilöstöä koskevat keskeiset tunnusluvut

Avainluvut 2015
Avainluvut 2015 (excel)

 

Yhteystiedot

Analyytikko
Juho-Pekka Jortama
puh. 02955 30119
etunimi.sukunimi@vm.fi