FI SV EN

Valtiokonttori

Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Valtiokonttori mahdollistaa toiminnallaan toimintamenosäästöjen toteutumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti näiden palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Palveluiden ja prosessien kehittämistä se tekee yhteistyössä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden, valtiovarainministeriön ja virastojen kanssa. Valtiokonttori hoitaa seuraavia valtion sisäisiä palveluita:

 • Valtion rahoitustoiminnot
 • Valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus
 • Valtionhallintotasoisen taloustiedon tuottaminen ja raportointi
 • Valtionhallintotasoiset taloushallinnon prosessit ja tietojärjestelmät
 • Valtion virastojen ja laitosten lakisääteistä vahinkovakuuttamista vastaava vahinkoturva samoin kuin niihin liittyvät työnantajapalvelut
 • Valtion organisaatioiden tukeminen työelämän muutoksissa
 • Valtion tiedolla johtamisen edistäminen

Valtiokonttorin toisena keskeisenä toiminta-alueena on tuottaa palveluita yksityisille kansalaisille ja yrityksille. Tällaisia palveluita ovat:

 • Sotilasvammakorvaukset
 • Rikosvahinkokorvaukset ja korvaukset syyttömästi vangituille sekä vahingonkorvaukset eräille erityisryhmille ym. korvaukset
 • Tietopalvelut kansalaisille (Netra)
 • Maksuvapautuspäätökset
 • Valtionperinnöt

Valtiokonttorin toimipiste on Helsingissä. Sen palveluksessa on n. 300 henkilöä.

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Tero Meltti
Puh. 02955 30770
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Hannu Koivurinta
Puh. 02955 30117
etunimi.sukunimi@vm.fi