Valtionavustushaku julkisen sektorin työkykyhankkeelle

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvä valtionavustushaku julkisen sektorin työkykyhankkeelle on avoinna 9.6.-28.6.2022. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Suomen kestävän kasvun ohjelma pilari 3 liittyy työllisyysasteen ja osaamistason nostamiseen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Sen puitteissa on valtion talousarvioon varattu määräraha (momentti 28.01.50 Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen), jolta voidaan myöntää avustusta julkisen sektorin eli kuntien, valtion ja kirkon henkilöstöä koskevaan työkykyä edistävälle ja työkyvyttömyyden kustannuksia vähentävälle hankkeelle.

Valtionavustushaussa haetaan laajaa monivuotista hankekokonaisuutta, jonka minimikoko vuosille 2022-2024 on kolme miljoonaa euroa. Vuonna 2022 yllä mainitulle momentille on varattu määrärahaa 1,5 miljoonaa euroa. Avustuksen myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä vuosina 2023-2024 on, että eduskunta hyväksyy rahoituksen momentille 28.01.50 Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen myös kyseisille vuosille. Hankkeen toteuttajalta edellytetään myös haettavaa avustussummaa vastaava omarahoitusosuus.

Haettavana oleva avustus on käytettävissä 1.1.2022-31.12.2024. Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä vain hankehakemuksen valmisteluun.

Hakumateriaalit:

Hakuilmoituskirje
Hakulomake (Word)
Hakulomakkeen täyttöohje 
Lisätietoa DNSH-vaatimuksesta (“Do No Significant Harm”) 
Talousarviolomake

Hakijoille järjestetään 13.6.2022 klo 15-16 Teamsin välityksellä infotilaisuus, jossa käydään läpi valtionavustushakuun liittyviä asioita.

Ilmoittautumislinkki