Aineistot ja tuotokset

Tälle sivulle on koottu valtionavustustoiminnan kehittämiseen liittyviä aineistoja ja tuotoksia, kuten oppaita. Aineistoja ja tuotoksia päivitetään tarvittaessa.

Valtionavustuksen ja valtionavustuslajien tunnistaminen 

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen ja valtionavustuslajien tunnistaminen (Harkinnanvaraisen valtionavustuksen tunnusmerkit)

Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)

Suomenkielinen versio

Ruotsinkielinen versio

Englanninkielinen versio

Sanasto on saatavilla saman sisältöisenä seuraavissa palveluissa: 

Valtionavustustoiminnan sanasto (sanastot.suomi.fi-palvelu) 

Valtionavustustoiminnan sanasto (Valtioneuvoston termipankki Valter)

Valtionavustustoiminnan sanasto (TEPA-termipankki)

Valtionapuviranomaisille tarkoitetut oppaat

Valtionavustusten hallinnoinnin perusteita ja hyviä käytäntöjä: Opas valtionapuviranomaisten tueksi (Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto)

Valtionavustuksen vakioehdot (opas valtionapuviranomaisille valtionavustuksen käyttöä koskevien yleisten ehtojen ja rajoitusten laatimisen tueksi)

Vakioehtojen esimerkkitekstit ruotsiksi (ensimmäinen versio)

Vakioehtojen esimerkkitekstit englanniksi (ensimmäinen versio)

Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli: Valtionavustustoiminnan kehittämisen suuntaviivoja (toimintamallioppaan toinen versio)

Selvitykset ja tutkimukset 

Arviointi valtionavustustoiminnan uudistamisen vaikutuksista tiedon julkisuuteen (2021)

Valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa Valtossa julkaistut selvitykset on ryhmitelty sivun alaosaan. Selvityksissä käsitellään esimerkiksi järjestöille, kunnille ja yksityishenkilöille myönnettäviä valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Valtionapuviranomaisten kehittämis- ja käyttöönottoprojektit

Valtionavustustoiminnan kehittäminen valtionapuviranomaisten kanssa (käyttöönottosuunnitelma ja käyttöönottoryhmät)

Valtiokonttori valtionavustustoiminnan digitaalisten palveluiden tuottajana

Tilaisuuksien aineistot ja tallenteet 

Valtionavustushankkeen tilannekatsaus (01/2023)

Minne menet, valtionavustustoiminta? (11/2021)

Haeavustuksia.fi -esittelytilaisuus (10/2021)

Webinaari kuntien valtionavustuksista (6/2021)

Järjestöseminaari valtionavustuksista (9/2020)

Viestintämateriaalit 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi (hankkeen yleisesittely)

Kohti sujuvampaa ja vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa: Kehittämisen suuntaviivoja valtionapuviranomaisille ja valtionavustusten hakijoille (2021)

Mot en smidigare och effektivare statsunderstödsverksamhet: Utvecklingsriktlinjer för statsbidragsmyndigheter och sökande av statsunderstöd (2021)

Towards a smoother, more effective system for administering discretionary government grants: Outline for government grant authorities and government grant applicants (2021)