Aineistot ja tuotokset

Tälle sivulle on koottu valtionavustustoiminnan kehittämiseen liittyviä aineistoja ja tuotoksia.

Valtionapuviranomaisille tarkoitetut materiaalit 

Materiaalit ovat valtionapuviranomaisille tarkoitettuja työvälineitä ja niitä päivitetään tarvittaessa. 

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen tunnistaminen (tunnusmerkit)

Valtionavustustoiminnan verkostomainen toimintamalli (toimintamalliopas)

Valtionavustustoiminnan kehittäminen valtionapuviranomaisten kanssa (käyttöönottosuunnitelma ja käyttöönottoryhmät)

Toiminnan suunnittelun työvälineet (esimerkiksi vaikutusketju)

Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto (suomenkielinen luonnos 7. ja 8. luvuksi)

Valtionavustustoiminnan sanasto (luvut 1–6 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) 

Selvitykset ja tutkimukset 

Arviointi valtionavustustoiminnan uudistamisen vaikutuksista tiedon julkisuuteen (2021)

Valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa olevat selvitykset on ryhmitelty sivun alaosaan.

Tilaisuuksien aineistot ja tallenteet 

Kuulemistilaisuus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja koskevasta asetusluonnoksesta (01/2022)

Minne menet, valtionavustustoiminta? (11/2021)

Haeavustuksia.fi -esittelytilaisuus (10/2021)

Webinaari kuntien valtionavustuksista (6/2021)

Järjestöseminaari valtionavustuksista (9/2020)

Viestintämateriaalit 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi (hankkeen yleisesittely)

Kohti sujuvampaa ja vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa: Kehittämisen suuntaviivoja valtionapuviranomaisille ja valtionavustusten hakijoille (2021)

Mot en smidigare och effektivare statsunderstödsverksamhet: Utvecklingsriktlinjer för statsbidragsmyndigheter och sökande av statsunderstöd (2021)

Towards a smoother, more effective system for administering discretionary government grants: Outline for government grant authorities and government grant applicants (2021)