Aineistot ja tuotokset

Tälle sivulle on koottu valtionavustustoiminnan kehittämiseen liittyviä aineistoja ja tuotoksia, kuten oppaita. Aineistoja ja tuotoksia päivitetään tarvittaessa.

Valtionavustusten tunnistaminen 

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen tunnistaminen (tunnusmerkit)

Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto (suomenkielinen luonnos luvuista 1–8)

Valtionavustustoiminnan sanasto (julkaistu valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa) 

Oppaat

Valtionavustuksen vakioehdot (opas valtionapuviranomaisille valtionavustuksen käyttöä koskevien yleisten ehtojen ja rajoitusten laatimisen tueksi)

Valtionavustustoiminnan verkostomainen toimintamalli (toimintamalliopas)

Selvitykset ja tutkimukset 

Arviointi valtionavustustoiminnan uudistamisen vaikutuksista tiedon julkisuuteen (2021)

Valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa olevat selvitykset on ryhmitelty sivun alaosaan.

Valtionapuviranomaisten kehittämis- ja käyttöönottoprojektit

Valtionavustustoiminnan kehittäminen valtionapuviranomaisten kanssa (käyttöönottosuunnitelma ja käyttöönottoryhmät)

Tilaisuuksien aineistot ja tallenteet 

Kuulemistilaisuus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja koskevasta asetusluonnoksesta (01/2022)

Minne menet, valtionavustustoiminta? (11/2021)

Haeavustuksia.fi -esittelytilaisuus (10/2021)

Webinaari kuntien valtionavustuksista (6/2021)

Järjestöseminaari valtionavustuksista (9/2020)

Viestintämateriaalit 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi (hankkeen yleisesittely)

Kohti sujuvampaa ja vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa: Kehittämisen suuntaviivoja valtionapuviranomaisille ja valtionavustusten hakijoille (2021)

Mot en smidigare och effektivare statsunderstödsverksamhet: Utvecklingsriktlinjer för statsbidragsmyndigheter och sökande av statsunderstöd (2021)

Towards a smoother, more effective system for administering discretionary government grants: Outline for government grant authorities and government grant applicants (2021)