Valtionavustushankkeen eteneminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä valtionavustushankkeessa tehdään vuonna 2021. Vuoden aikana muun muassa 

  • kehitetään uutta toimintamallia ja sitä tukevia projekteja
  • valmistellaan lainsäädäntömuutoksia
  • suunnitellaan kehittämis- ja käyttöönottoprojekteja valtionapuviranomaisia varten
  • julkaistaan valtionavustustoiminnan sanasto ja
  • selvitetään valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista järjestöjen ja kuntien kanssa.

Valtionavustustoimintaa kehitetään valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteistyönä. Valtiokonttori vastaa valtionavustuspalveluiden, kuten verkkopalveluiden kehittämisestä.

Toimintamallia kehitetään 

Valtionavustustoiminnan uutta toimintamallia kehitetään yhdessä valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntämällä. 

Lainsäädäntömuutoksia valmistellaan 

Valtionavustustoiminnan verkkopalveluiden tuottaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Hallituksen esitystä valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamiseksi valmistellaan alkuvuonna luonnoksesta annettujen lausuntojen perusteella. Lainsäädäntömuutosten eduskuntakäsittely on kesän jälkeen.

Kehittämisprojekteja ja käyttöönottoaikataulua suunnitellaan 

Hankkeessa suunnitellaan, minkälainen kehittämis- ja käyttöönottoprojekti tukee valtionapuviranomaisia onnistuneessa siirtymisessä uuteen toimintamalliin ja verkkopalveluiden käyttäjiksi. Ensimmäiset kehittämis- ja käyttöönottoprojektit ovat käynnistymässä ja ne toteutetaan lähivuosien aikana. Valtionavustusviranomaiset tunnistavat projekteissa muun muassa omaan valtionavustustoimintaansa liittyviä kehittämistarpeita ja saavat valmennusta ja koulutusta sekä uuden toimintamallin mukaiseen valtionavustustoimintaan ja verkkopalveluiden käyttöön.

Valtionavustustoiminnan sanasto julkaistaan

Valtionavustustoimintaan liittyvät käsitteet kootaan ensimmäistä kertaa sanastoksi. Yhteinen sanasto parantaa tiedonhallintaa ja ymmärrettävyyttä sekä auttaa yhtenäistämään valtionavustustoiminnan käytäntöjä. Sanasto julkaistaan valtiovarainministeriön julkaisusarjassa kahdessa osassa tämän vuoden aikana.

Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista selvitetään

Hankkeessa toimivat työryhmät ja jaostot selvittävät, miten valtionavustuskäytäntöjä voitaisiin kehittää ja yhdenmukaistaa. Järjestöjen valtionavustustoiminnan kehittämistä varten julkaistiin uudet ehdotukset. Kuntien valtionavustustoiminnan kehittämiseksi tehdään monipuolista selvitystä.

Voit seurata hankkeen etenemistä tilaamalla Valtionavustukset-uutiskirjeen. Perustiedot hankkeesta -sivulla kerrotaan tavoitteista ja tuotoksista sekä hankkeen lähtökohdista. Työryhmien ja jaostojen työskentelyä voi seurata niiden omilla hankesivuilla. Hanketta koskevat lausuntopyynnöt julkaistaan lausuntopalvelussa.

Perustiedot hankkeesta

Lausuntopalvelu.fi