Valtionavustushankkeen eteneminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä valtionavustushankkeessa tehdään vuonna 2021. Vuoden aikana muun muassa 

  • kehitetään uutta toimintamallia
  • valmistellaan lainsäädäntömuutoksia
  • suunnitellaan kehittämisprojekteja
  • julkaistaan valtionavustustoiminnan sanasto ja
  • selvitetään valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista.

Toimintamallia kehitetään ja sitä kuvaava opas julkaistaan

Valtionavustustoiminnan uutta toimintamallia kehitetään yhdessä valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntämällä. Uusi toimintamalli sanoitetaan oppaaksi, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Lainsäädäntömuutoksia valmistellaan 

Valtionavustustoiminnan verkkopalveluiden tuottaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Hallituksen esitystä valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamiseksi valmistellaan alkuvuonna luonnoksesta annettujen lausuntojen perusteella. Lainsäädäntömuutosten eduskuntakäsittely on kesän jälkeen.

Kehittämisprojekteja ja käyttöönottoaikataulua suunnitellaan 

Hankkeessa suunnitellaan, minkälainen kehittämisprojekti tukee valtionapuviranomaisia onnistuneessa siirtymisessä uuteen toimintamalliin. Kehittämisprojektit toteutetaan lähivuosina. Niiden suunnittelu perustuu esimerkiksi kypsyysmalliin eli muutoksen laadun ja laajuuden arviointiin.  

Valtionavustustoiminnan sanasto julkaistaan

Valtionavustustoimintaan liittyvät käsitteet kootaan ensimmäistä kertaa sanastoksi. Yhteinen sanasto parantaa tiedonhallintaa ja ymmärrettävyyttä sekä auttaa yhtenäistämään valtionavustustoiminnan käytäntöjä. Sanasto julkaistaan valtiovarainministeriön julkaisusarjassa kahdessa osassa tämän vuoden aikana.

Valtionavustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista selvitetään

Hankkeessa toimivat jaostot selvittävät, miten valtionavustuskäytäntöjä voitaisiin kehittää ja yhdenmukaistaa. Järjestöjaosto julkaisee ehdotuksensa loppuraportissaan toukokuussa. Kuntajaosto tarkastelee kunta-alaa koskevien tietovarantojen yhdistämistä ja talousraportointia. 

Voit seurata hankkeen etenemistä myös Perustiedot hankkeesta -sivulla, jossa julkaistaan muun muassa hankkeen työryhmien asiakirjat, kuten muistiot. Hankkeeseen liittyvät lausuntopyynnöt julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Perustiedot hankkeesta

Lausuntopalvelu.fi