Valtionavustushankkeen eteneminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä valtionavustushankkeessa tehdään vuonna 2023, joka on hankkeen viides ja viimeinen vuosi. Hanke päättyy suunnitelman mukaan 31.12.2023. 

Vuoden aikana

  • valmistellaan ja julkaistaan oppaita valtionapuviranomaisia varten;
  • valmennetaan ja koulutetaan valtionapuviranomaisia;
  • tuetaan valtionapuviranomaisia ottamaan valtionavustustoiminnan digitaaliset palvelut käyttöön; 
  • ohjeistetaan valtionapuviranomaisia toimittamaan vähimmäistietoja valtionavustustoiminnan tietovarantoon; 
  • selvitetään valtionavustuksiin liittyviä käytäntöjä;
  • edistetään hyvää hallintoa;
  • huolehditaan asianmukaisesta hankehallinnasta.

Valtionavustustoimintaa kehitetään tavoitteellisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valtionavustustoimintaa kehitetään myös ketterästi.

Valtiovarainministeriö johtaa ja ohjaa valtionavustustoiminnan kehittämistä ja vastaa esimerkiksi lainvalmistelusta. Valtiokonttori vastaa valtionavustuspalveluiden, kuten valtionavustustoiminnan tietovarannon ja siihen liittyvien digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja käytön tuesta.