Valtionavustustoiminnan kehittäminen 

Valtionavustustoimintaa eli valtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi. Tarkoituksena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan yhteiseen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset digitaaliset palvelut. 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja uusi toimintamalli

  • parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta
  • lisäävät avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
  • tekevät valtionavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa
  • tekevät valtionavustustoiminnan käytännöistä yhdenmukaisempia.

Yhteiset digitaaliset palvelut korvaavat nykyiset palvelut joko osin tai kokonaan.

Haeavustuksia.fi
Jatkossa valtionavustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa, joka kokoaa kaikki eri valtionapuviranomaisten valtionavustushaut yhteen paikkaan. 

Tutkiavustuksia.fi
Jatkossa kuka tahansa voi tarkistaa Tutkiavustuksia.fi-palvelusta, miten paljon valtionavustuksia on myönnetty ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin. 

Hallinnoiavustuksia.fi
Hallinnoiavustuksia.fi on valtionapuviranomaisten palvelu avustusprosessien käsittelyä varten. 

Mikä on valtionavustus?

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain lähes 4 miljardia euroa yli 300 valtionavustushaussa. 

Valtionavustus on eri asia kuin valtionosuus. Yhteisesti niitä kutsutaan valtionavuiksi. Valtionavustusta voidaan myöntää myös valtiontukena. Valtionavustustoimintaa säätelee yleislakina valtionavustuslaki. Valtionavustukset myönnetään joko yleisavustuksina tai erityisavustuksina.

Keitä ovat valtionapuviranomaiset ja valtionavustusten hakijat? 

Suomessa on kymmeniä tuhansia valtionavustusten hakijoita ja reilu 90 valtionapuviranomaista. Valtionapuviranomaisia ovat kaikki ministeriöt ja noin 30 keskusvirastoa. Valtion aluehallinnon viranomaiset myöntävät myös valtionavustuksia. Valtionapuviranomaisten tehtävät ja toimivalta eivät muutu valtionavustustoimintaa kehitettäessä.

Valtionavustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille. 

Tutustu valtionapuviranomaisiin

Milloin valtionapuviranomaiset ottavat digitaaliset palvelut käyttöön?

Valtionapuviranomaiset uudistavat toimintaansa ja ottavat digitaaliset palvelut käyttöön vaiheittain lähivuosina. Sitä varten ne suunnittelevat ja toteuttavat kehittämis- ja käyttöönottoprojekteja, joiden kesto vaihtelee. Valtionapuviranomaiset on jaettu kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelmassa viiteen käyttöönottoryhmään, ja ensimmäiset projekti ovat alkaneet.

Tutustu käyttöönottoryhmiin 

Miten voin seurata hankkeen etenemistä ja saada lisää tietoa aiheesta? 

Valtionavustushanketta koskevat aineistot ja tuotokset sekä perustiedot on koottu tälle sivulle.

Seuraa hankkeen etenemistä myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #valtionavustukset ja osallistu keskusteluun lisäämällä se julkaisuihisi. Tilaathan myös Valtionavustukset-uutiskirjeen niin tiedät, missä mennään.

Tutustu lisäksi usein kysyttyihin kysymyksiin valtionavustustoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Miksi valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan? 

Valtionavustustoimintaa kehitetään, koska

  • valtionavustusten kohdentamista ja käytöstä ei ole selkeää kokonaiskuvaa
  • valtionapuviranomaisten avustusprosessit ovat tarpeettoman erilaisia keskenään
  • valtionavustusten käytön vaikuttavuudesta halutaan lisää tietoa
  • valtionapuviranomaisten digitalisaatioaste vaihtelee ja erillisistä verkkopalveluista aiheutuu kustannuksia.

Tarve kehittää ja digitalisoida valtionavustustoimintaa on tunnistettu erilaisissa, hanketta edeltäneissä selvityksissä. Ne on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.   

Tulevat tapahtumat