Työryhmät ja jaostot

Valtionavustustoimintaa kehitetään valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden ja saajien välisenä yhteistyönä. Hankkeen ohjausryhmän ja seurantaryhmän asiakirjat julkaistaan Perustiedot hankkeesta -sivulla.

Hankkeessa toimivat jaostot selvittävät erilaisia valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytäntöjä. Jaostotyöskentelyn tavoitteena on kerätä palautetta valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia varten sekä tunnistaa tarpeita ja tehdä ehdotuksia valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Jaostojen selvitykset julkaistaan raportteina.  

Työryhmien ja jaostojen työskentelyä