Työryhmät ja jaostot

Valtionavustustoimintaa kehitetään valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden ja saajien välisenä yhteistyönä. Hankkeen ohjausryhmän ja seurantaryhmän asiakirjat julkaistaan Perustiedot hankkeesta -sivulla.

Hankkeessa toimii kuntien valtionavustustoimintaa kehittävä kuntajaosto, järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä järjestötyöryhmä sekä henkilöhakijajaosto. Työryhmien ja jaostojen tavoitteena ja tehtävänä on valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen, jotta valtionavustustoiminnasta luodaan uuden toimintamallin mukaista.

Työryhmien ja jaostojen työskentelyä