Työryhmät ja jaostot

Valtionavustustoimintaa kehitetään valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden ja saajien välisenä yhteistyönä. Hankkeen ohjausryhmän ja seurantaryhmän asiakirjat julkaistaan Perustiedot hankkeesta -sivulla.

Hankkeessa toimii kuntien valtionavustustoimintaa kehittävä kuntajaosto ja järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä järjestötyöryhmä. Niiden tavoitteena ja tehtävänä on valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen, jotta valtionavustustoiminnasta luodaan uuden toimintamallin mukaista.

Työryhmien ja jaostojen työskentelyä