Statsandelar och hemkommunersättningar

Kommunernas finansieringssystem består av kommunernas egna inkomster och statlig finansiering. Skatter och statsandelar är de viktigaste inkomstkällorna. Statsandelarna utgör cirka en fjärdedel av kommunernas interna finansiering.

Syftet med statsandelarna är att säkerställa tillgången till offentliga kommunala tjänster i hela landet. Statsandelssystemet består av kompensering för kostnadsskillnader och utjämning av inkomstunderlaget.

Den viktigaste delen i statsandelssystemet är statsandelen för kommunal basservice som sammanställer finansieringen av kommunal basservice. Statsandelen för kommunal basservice är kalkylerad, och den baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och omständighetsfaktorer.

Ett fungerande finansieringssystem är ett väsentligt utgångsläge för att kommunen ska kunna ordna högklassig basservice.

 

Yhteystiedot

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530388  


Markku Nissinen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530314