Ministerien valtiosihteerit

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa. Hän avustaa ja edustaa ministeriä tämän ohjeiden mukaan poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU- ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa. Ministerien henkilökohtaisen luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri nimitetään ministerin toimikaudeksi. Valtiosihteerien tarve arvioidaan kunkin hallituksen muodostamisen yhteydessä.

Pääministeri Juha Sipilän valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa toimii Vesa Vihriälä. Pääministerin valtiosihteeri johtaa pääministerin lähimpänä apuna asioiden valmistelua valtioneuvostossa, edistää ja seuraa hallitusohjelman toteutumista sekä huolehtii yhteistyöstä ministeriöiden kanssa.

Sipilän hallituksessa on pääministerin valtiosihteerin lisäksi kolme valtiosihteeriä, jotka toimivat kukin oman hallitusryhmänsä valtiosihteerinä.
Tiedote 17.6.2015 

Sipilän hallituksen valtiosihteerit

Pääministerin valtiosihteeri Vesa Vihriälä
p. 0295 160 280

Valtiosihteeri Jari Partanen (Keskustan hallitusryhmä)
p. 0295 342 326

Valtiosihteeri Samuli Virtanen (Sinisten hallitusryhmä)
p. 0295 160 420 

Valtiosihteeri Anssi Kujala (Kokoomuksen hallitusryhmä)
p. 0400 567 925