Varautuminen

Valtioneuvoston tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaan yksi kehittämisen painopisteistä on ennaltaehkäisy ja varautuminen. Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin on osa jokaisen organisaation hyvän tiedonhallintatavan mukaista toimintaa.

Poikkeusoloihin varautumisen normipohjan muodostavat valmiuslaki sekä valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista vuodelta 2013. Valmiuslaki velvoittaa viranomaisia varautumiseen. Lain 105 § mukaisesti valtiovarainministeriö voi määrätä poikkeusoloissa valtion tietohallinnon, tiedon käsittelyn, sähköisten palvelujen, tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden järjestämisestä. Normien lisäksi varautumisen ohjauksessa ja vaatimusten muodostamisessa keskeisessä osassa ovat valtioneuvoston periaatepäätökset valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä (2009) ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (YTS 2010). Strategiassa määritetään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, jotka tulee varmistaa niin normaaliajan kuin poikkeusolojen häiriötilanteissa. Elintärkeiden toimintojen hoitamiseksi hallinnonaloille on määritetty strategiset tehtävät. Kullakin virastolla ja organisaatiolla voi näiden lisäksi myös olla muita oman toimintansa kannalta kriittisiä palveluja ja tehtäviä.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot sekä niitä tukevat palvelut ja järjestelmät muodostavat toisistaan riippuvaisia verkostoja. Palvelujen käyttäjistä ja ylläpitäjistä koostuviin palveluverkostoihin osallistuu hallinnon eri osapuolia, kansalaisia, yhteisöjä, yrityksiä sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajia. Palvelut ovat riippuvaisia yhteiskunnan ICT-infrastruktuurin toimivuudesta. ICT-palvelujen jatkuvuutta varmistetaan viranomaisten, asiakasorganisaatioiden ja palvelun tuottajien vuorovaikutuksella sekä yhteisillä toimintaperiaatteilla ja menettelytavoilla.

Tutustu tarkemmin:

Yhteystiedot

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530279