Varautumisen ministerityöryhmä

Hallitus asetti maaliskuussa 2022 varautumisen ministerityöryhmän. Se ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vaikutuksiin. 

Ministerityöryhmän tehtävänä on 

 • muodostaa laaja-alaista tilannekuvaa kriisin vaikutuksista
 • arvioida vaikutuksia erityisesti talouteen ja huoltovarmuuteen 
 • linjata tarvittavien toimien käynnistämisestä ja resurssien suuntaamisesta.

Julkisen hallinnon varautumista ja kyberturvallisuuden takaamista koskevat poliittiset linjaukset tekee puolestaan datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä.

Ministerityöryhmän kokoonpano

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko. Muut jäsenet ovat

 • elinkeinoministeri Mika Lintilä
 • työministeri Tuula Haatainen
 • maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen
 • kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
 • Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
 • ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
 • sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
 • ulkoministeri Pekka Haavisto

Työryhmän pääsihteerinä toimii talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja valtiovarainministeriöstä. Ministerityöryhmän sihteeristö koostuu eri ministeriöiden virkamiehistä. 

Lisäksi ministerityöryhmällä on pysyvinä asiantuntijoina valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kansliapäällikkö tai vastaava virkamies.

Ministerityöryhmän työskentely

Ministerityöryhmään liittyvä valmistelutyö on jaettu kuudelle virkamiestyöryhmälle. Ne vastaavat ministerityöryhmän käsittelemiin asioihin liittyvästä virkamiesvalmistelusta sihteeristön koordinoimina.

Työryhmät ovat

 • kansantalous, rahoitusmarkkinat, toimialat ja yritykset
 • huoltovarmuus sektoreittain ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittinen infrastruktuuri
 • valtion omistamat yhtiöt
 • julkinen talous ja budjettiprosessi
 • Euroopan unioniin liittyvät kysymykset ml. EU:n politiikkatoimien vaikutukset Suomen talouteen 
 • pakotteet.

Ministerityöryhmä asetti 13.5.2022 valtiosihteerityöryhmän valmistelemaan asiakokonaisuutta, johon kuuluvat itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet ja lähialueyhteistyön rahoituksen käyttäminen. Valmistelua tehdään syksyn 2022 budjettiriihtä varten.

Varautuminen ja huoltovarmuus 

Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa turvaamalla elintärkeät toiminnot. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta omalla toimialallaan.

Huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huoltovarmuuskeskus, jonka ohjaus ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

Huoltovarmuuden piiriin kuuluvat mm. 

 • elintarvikehuolto
 • energiahuolto
 • finanssiala
 • liikenne ja logistiikka
 • teollisuus
 • terveydenhuolto
 • tietoyhteiskunta.

Valtioneuvoston päätös uuden ministerityöryhmän asettamisesta
Marinin hallituksen ministerityöryhmät

Yhteystiedot

Lauri Kajanoja, talouspolitiikan koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Osastojaon ulkopuoliset 0295530554