AuroraAI-verkko

AuroraAI-verkko on tekoälyä hyödyntävä tekninen ratkaisu, jonka avulla organisaatio voi ohjata asiakkaan tehokkaasti tarvitsemiensa palvelujen piiriin ja siten tehostaa palvelunohjaustaan. AuroraAI-verkon avulla palveluohjaus toimii digitaalisena itsepalveluna. Verkko muodostaa palveluiden infrastruktuurin, jonka avulla mikä tahansa verkon kanssa yhteensopiva palvelu saa verkon ominaisuudet käyttöönsä.

Palveluita tarvitseva henkilö saa AuroraAI-verkkoa hyödyntävien sovellusten kautta ehdotuksia omaan elämäntilanteeseensa sopivista palvelukokonaisuuksista. Näin henkilön ei tarvitse tietää etukäteen, ketkä tilanteeseen liittyviä palveluita tuottavat ja mistä ne ovat löydettävissä.

AuroraAI-verkon kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lue lisää AuroraAI-verkon toiminnallisuuksista ja käyttöönotosta Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelujen palvelunhallinnasta täältä.

AuroraAI-verkon käyttöliittymäratkaisut

Osana AuroraAI-ohjelmaa valtion ja hyvinvointialueiden omistama kehitysyhtiö DigiFinland Oy on kehittänyt yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa käyttöliittymäratkaisuja, jotka ovat oletusarvoisesti AuroraAI-verkon kanssa yhteensopivia ratkaisuja ja hyödyntävät verkon toiminnallisuuksia. Kehitetyt tuotteet ovat seuraavat:

  • AuroraAI-chatbot-teknologia
  • Kotinäkymä ja kyselypeli-ratkaisut

Kehityshankkeen jälkeen DigiFinland Oy tarjoaa jatkossa kehitettyihin teknologioihin pohjautuvia palveluita asiakkailleen ja ne ovat myös muiden organisaatioiden hyödynnettävissä avoimen lähdekoodin periaattein.

Lue lisää kehitetyistä käyttöliittymäpalveluista DigiFinland Oy:n verkkosivuilta.

 

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio, p. 029 553 0309, etunimi.sukunimi(at)gov.fi