Lausuntopyyntöjä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntopyyntö alkoholiveron rakennedirektiiviä koskevasta direktiiviehdotuksesta

Lausuntopyyntö valmisteverotusta koskevasta direktiiviehdotuksesta ja siihen liittyvistä muutosehdotuksista