Vuoden 2014 valtionosuuspäätökset ja niihin liittyvät laskentatiedot

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus sisältää seuraavat osat:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset
- yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet
- valtionosuusjäjestelmämuutoksen tasaus
- valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset

Vuoden 2014 lopulliset valtionosuuslaskelmat (30.12.2013)