FI SV EN

Yhteinen tiedon hallinta

Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toimenpiteillä luodaan toimintarakenteet ja perusinfrastruktuuri tehokkaalle tiedon hallinnalle julkisessa hallinnossa, täydentäväksi osaksi Kansallista palveluarkkitehtuuria.

Julkiset palvelut muodostuvat suurelta osin tiedosta. Tätä tietoa käytetään kansalaisen palvelutarpeeseen vastaamiseen ja toisaalta erilaisten viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen. Tavoitteena on tilanne, jossa käyttäjää ei vaivata tarpeettomasti tietopyynnöillä vaan viranomaiset pystyvät hyödyntämään saumattomasti ja monipuolisesti jo käytössään olevaa tietoa.

Kansalaisen kannalta yhteinen tiedon hallinta julkisessa hallinnossa tekee asioinnista sujuvampaa, kun palvelut sopivat paremmin tarpeeseen, ne kehittyvät ja paranevat jatkuvasti ja tarvittava tieto on ymmärrettävää ja joustavasti käytettävissä. Samalla huolehditaan hyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta. Myös yritysten kanssakäyminen viranomaisten kanssa helpottuu vastaavasti.

Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen toimenpiteet painottuvat suurelta osin kansalaiselle ja yritykselle näkyvän palvelun taustalla olevaan hallinnon toimijoiden yhteiskäyttöiseen tietoympäristöön ja yhteistyön kehittämiseen, ei niinkään asiakaskäyttöliittymään tai asiakaspisteisiin.

Tavoitteena on kehittää julkisen hallinnon toimintatapoja ja lisätä toiminnan ja palvelujen vaikuttavuutta. Hankkeen kantavana ajatuksena on, että hyvän sähköisen palvelun ja palvelupolkujen sujuvoittamisen taustalla on järjestelmällisesti johdettu tiedon merkityssisällön määrittely. Määrittelyn, tiedon ja sen käsittelyn avoimuus tiedon hallinnan prosessin eri vaiheissa parantaa tiedon laatua ja käyttökelpoisuutta.

Seuraa YTI-hanketta

Seuraa YTI-hanketta Twitterissä hashtagilla #YTIhanke sekä seuraamalla @suomidigi ja @VMuutiset. YTI-hanke viestii työstään Suomidigi.fi kehittäjäfoorumilla, LinkedInissä sekä Virkamiesten avoimessa verkostossa Facebookissa.

YTI-hanke käyttää tiedostus -sekä keskustelukanavana Slack-sivuja. Mikäli haluat mukaan, toimitathan liittymispyynnön sähköpostitse osoitteeseen: yhteentoimivuus(at)vrk.fi.

Lisätietoja:

Jaana (VM) Nevalainen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530204