SADe-ohjelman yhteiset käytännöt

SADe-ohjelmaa toteutetaan yhtenäisillä toteutusperiaatteilla. Ohjelmassa noudatetaan yhteisiä toimintamalleja ja hyödynnetään ohjelman uudistettua hallintamallia ja kustannushyötylaskelmaa. Ohjelmasta tehdään myös tiivistä yhteistyötä muiden kehityshankkeiden kanssa.

Lisäksi ohjelmassa hyödynnetään yhteisiä avoimia rajapintoja, yhteisiä tukipalveluita sekä hyviä käytäntöjä.

Toimintamallit

SADe-ohjelmassa määritellään, tarjotaan ja ylläpidetään eri hankkeissa ja niiden välisessä yhteistyössä hyödynnettäväksi yhteisiä toimintamalleja, joita hyödynnetään ohjelman hankkeiden toteutuksessa ja palveluiden kehittämistyössä. Toimintamallit ohjaavat ohjelmassa toteutettavien hankkeiden toteutusta.

SADe-ohjelman yhteiset toimintamallit:

SADe-ohjelma: Avoimen lähdekoodin toimintamalli

SADe-ohjelma: Esteettömyystoimintamalli

SADe-ohjelma: ICT:n ympäristövaikutukset -toimintamalli

SADe-ohjelma: Molemmat kansalliset kielet

SADe-ohjelma: Tietosuojan toteutuminen

SADe-ohjelma: Vuorovaikutus käyttäjien kanssa

SADe-ohjelma: Vuorovaikutus markkinoiden kanssa ja markkinoiden tarjoamat ratkaisut

Toimintamallit ovat hyödyllisiä myös ohjelman ulkopuolisille tahoille, koska niissä kootaan yhteen sen aihepiirin hyvät käytännöt ja annetaan työkaluja näiden käytäntöjen toimeenpanemiseen. Valmiit toimintamallit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Kustannushyötylaskelma

SADe-ohjelmassa on laadittu yhteistyössä sen hankkeiden kanssa kustannushyötylaskelma. Kustannushyötylaskelma on laadittu kaikista ohjelman hankkeista ja sitä päivitetään jatkuvasti.

Palveluarkkitehtuuri

SADe-ohjelmassa kehitettävistä palveluista on muodostettu ohjelman toimikauden ajaksi yhdenmukainen palveluarkkitehtuurikuvaus. Kuvausten tavoitteena on ollut luoda keskitetysti ylläpidettävä julkinen malli, joka toimii viestinnän välineenä SADe-palveluiden hyödyntämisen, käyttöönoton ja jatkokehittämisen suunnittelussa. Ohjelman hankkeet noudattavat julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria, ja niissä toteutetut palvelut ovat osa yhteistä palveluarkkitehtuuria. Palvelujen liittämisestä aikanaan palveluväylään vastaavat palvelujen vastuuviranomaiset. Palveluarkkitehtuurikuvauksen tarkoituksena on tuottaa lisää informaatiota ohjelman johdolle, palveluita hyödyntävien organisaatioiden johdolle sekä palveluiden kehittäjille ja käyttöönottajille.

Malli on julkaistu julkisen hallinnon yhteiseen kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalveluun.

Mallinnuspalvelu