Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija

VM, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio
0295530145  
Postiosoite: PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Mariankatu 9, 00170 HELSINKI