Elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjotut palvelut digitaalisiksi

Kaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä.Hallitusohjelmassa edellytetään julkisten palvelujen olevan kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Käynnistynyt digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) kirittää viranomaisia tarjoamaan kattavasti kaikki palvelut asiakkailleen digitaalisina. Digiohjelman osana toteutettava YritysDigi-hanke kohdistuu viranomaisiin, jotka tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. Hankkeen tavoitteeksi on kirjattu:

 • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.

Tavoitetila, missä elinkeinotoimintaa harjoittavat asioivat viranomaispalveluissa ensisijaisesti digitaalisessa palvelukanavassa edellyttää, että

 1. palvelut ovat tarjolla digitaalisessa kanavassa
 2. tarjottujen palveluiden laatu ja toiminnallisuudet vastaavat asiakkaiden odotuksia
 3. organisaatioiden toimintaa ja palveluita säätelevät lait ja organisaatioiden toimintatavat mahdollistavat palvelun tarjoamiset ainoastaan digitaalisessa kanavassa.

YritysDigi-hankkeen toimenpiteitä 2020

Palvelulupaukset

 • Hanke käynnistyy elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille viranomaispalveluita tarjoaville toimijoille lähetettävällä kyselyllä. Sen avulla selvitetään palveluiden nykytilanne sekä palvelulupaus niiden palveluiden osalta, jotka eivät vielä ole tarjolla digitaalisesti tai täytä toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tavoitetilaa. Tavoitetila määritellään itsearviointina ohjeessa kuvatun digiasteikon avulla.
 • Palvelulupaus uusitaan vuosittain kahden seuraavan vuoden aikana niiden palveluiden osalta, jotka vuoden 2020 palvelulupauksessa eivät vielä saavuttaneet tavoitetilaa. Uusittavien palvelulupauskyselyiden avulla tullaan seuraamaan digitaalisten palveluiden tarjonnan kehittymistä ja siten hallitusohjelman tavoitteen saavuttamista.
 • Ministeri Paateron kirjeen mukaisesti palvelulupaukset pyydetään toimittamaan alla olevan ohjeen mukaisesti valtiovarainministeriöön 15.06.2020 mennessä osoitteeseen JulkICT(at)vm.fi.
 • Alkuvuodesta suunnitellut alueelliset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet palvelulupauksesta ja antamisesta on peruttu. Korvaavina toimenpiteinä tällä sivustolla julkaistaan toukokuussa videoita YritysDigistä. Lisäksi palvelulupauksesta ja sen antamisesta järjestetään kaksi saman sisältöistä keskustelu- ja kyselytilaisuutta. Tilaisuuksien linkki julkaistaan tällä sivustolla. Mahdollisia lisäkysymyksiä pyydetään lähettämään sähköpostitse hankepäällikölle (petteri.ohvo(at)vm.fi.

Digitukea elinkeinotoimintaa harjoittaville

 • Digitukea laajennetaan elinkeinotoimintaa harjoittavien tahojen tarpeita vastaavaksi. Digi- ja väestötietovirasto käynnistää tähän kokonaisuuteen liittyvät toimet keväällä 2020.

Suomi.fi Valtuudet- ja Viestit-tukipalveluiden ominaisuuksien edelleen kehittäminen

 • Sähköisten tukipalveluiden ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien kehittäminen vastaamaan paremmin yrityksille ja yhteisöille tarjottavien digitaalisten palveluiden vaatimuksia. Digi- ja väestötietovirasto käynnistää tähän kokonaisuuteen liittyvät toimet keväällä 2020.

Mahdollistava lainsäädäntö

 • Vuoden 2020 aikana käynnistetään keskustelut ja ideoinnit, millä toimilla sähköisen asioinnin kehittymistä voidaan tukea lainsäädännön keinoin ja mitkä ovat nykyiset mahdolliset esteet toteuttaa ja tarjota palveluita ainoastaan digitaalisen kanavan kautta. 

Materiaalit

Kirje palvelulupauksen antamisesta (suomeksi)

Kirje palvelulupauksen antamisesta (suomeksi, allekirjoitettu versio)

Kirje palvelulupauksen antamisesta (ruotsiksi)

Ohje palvelulupauksen antamiseen

Perusesitys YritysDigistä

Kysymyksiä ja vastauksia YritysDigistä

Palvelulupauksen antaminen

Palvelulupaukset annetaan oheisen Excel-liitteen avulla, jonka ensimmäisessä taulukossa on tarkemmat täyttö- ja palautusohjeet. Ruotsinkieliset versiot lisätään käännösten valmistuessa.

Palvelulupauksen syöttöpohja (suomeksi)

Palveluita PTV:ssä (suomeksi)

YritysDigille perustetaan hankeryhmä

YritysDigille perustetaan hankeryhmä YritysDigin toimenpiteiden suunnittelemista, ohjaamista ja seurantaa varten. Hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä kiinnostuneita pyydetään ehdottamaan edustajansa hankeryhmään. Ehdotuksest edustajista pyydetään toimittamaan sähköpostitse valtiovarainministeriöön valtiovarainministerio(at)vm.fi 4.6.2020 mennessä otsikolla "YritysDigi hankeryhmä".

YritysDigin hankesuunnitelma

YritysDigin hankeryhmän asettamispäätös

Ajankohtaista

Tiedotus- ja kyselytilaisuudet palvelulupauksen antamisesta:

keskiviikkona 27.5.2020 klo 15-16  (Liity Skype-kokoukseen )

keskiviikkona 3.6.2020 klo 12-13  (Liity Skype-kokoukseen  )

 

Yhteystiedot

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530427