Elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjotut palvelut digitaalisiksi

Kaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä.YritysDigi-hanke kohdistuu viranomaisiin, jotka tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. Hankkeella edistetään kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja vastataan elinkeinotoimintaa harjoittavien kohtaamiin asiointien haasteisiin. Hankkeen tavoitteeksi määriteltiin:

  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että

  • palvelut ovat tarjolla digitaalisessa kanavassa.
  • tarjottujen palveluiden laatu ja toiminnallisuudet vastaavat asiakkaiden odotuksia.
  • organisaatioiden toimintaa ja palveluita säätelevät lait ja organisaatioiden toimintatavat mahdollistavat palvelun tarjoamiset ainoastaan digitaalisessa kanavassa.

YritysDigi-hankkeen toimenpiteitä ovat mm.

  • Palvelulupauskyselyillä kartoitetaan ja selvitetään palveluiden tarjontaa ja tilaa
  • Asiointialusta työssä selvitetään ja rakennetaan pienivolyymisille asiointipalveluille. toiminnallista konseptimallia ja ratkaisun perusvaatimuksia.
  • Hyvien digipalveluesimerkkien jakaminen, jotka hyödyttävät elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Työskentely yllämainittujen toimenpiteiden osalta jatkuu.

YritysDigi-hankkeesta kuvatuissa videoissa kerrotaan lisää hankkeesta ja sen tavoitteista.

YritysDigi -hankkeen toimenpiteitä

Palvelulupauskysely

YritysDigi-hankkeessa on suoritettu palvelulupauskyselyt elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen palvelujen nykytilasta, niiden kehittyneisyydestä sekä kehityssuunnitelmista. Kysely suunnattiin kaikille julkisen hallinnon organisaatioille vuosina 2020 ja 2021. Kysely suoritetaan kolmannen ja viimeisen kerran syksyn 2022 aikana, jolloin saadaan hieman pitkäjänteisempää kuvaa palvelutarjonnan kehittymisestä ja siten hallitusohjelman tavoitteen saavuttamisesta.

Lue lisää palvelulupauskyselystä ja raporteista

Asiointialusta

Asiointialusta työn tavoitteena on tuottaa julkisen hallinnon toimijoiden käyttöön vaatimuskuvaukset asioinnin käynnistämisvaiheen toiminnoista ja ominaisuuksista. Yhteisillä määrityksillä helpotetaan, yhdenmukaistetaan ja nopeutetaan hankintojen toteuttamista.

Työn taustalla ovat havainnot pienivolyymisten asiointipalveluiden huonosta digitarjonnasta.

Lue lisää Asiointialusta-työstä

Hyvät esimerkit jakoon

Etsimme ja kuvaamme esimerkkejä hyvistä digitaalisista palveluista, joita yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää. Esimerkkejä kerätään yhteen edelleen jaettavaksi. Näiden esimerkkien avulla pyritään auttamaan ja innostamaan kuntia ja muita viranomaistahoja kehittämään palvelutarjontaansa.

Lue lisää Hyvistä esimerkeistä

Työnantajayrityksen palvelutarpeet: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Vuonna 2020 tehdyssä palvelutarvekartoituksessa selvitettiin palvelumuotoilun keinoin työnantajayritysten palvelutarpeita siinä liiketoiminnan vaiheessa, kun ajankohtaiseksi tulee ensimmäisen työntekijän palkkaaminen.

Tavoitteena oli tunnistaa yrittäjän tässä tilanteessa tarvitsemia julkisen hallinnon palveluita, joita ei vielä ole tarjolla digitaalisina. Tavoitteena yhden luukun palveluprosessin kehittäminen. Työn lopputuloksena on työn kohteen konseptikuvaus, asiakastutkimuksen tulokset, jatkotoimenpidesuunnitelma ja työn kokoava loppuraportti. Kartoitus on julkaistu syksyllä 2021.

YritysDigi-hankkeen perustiedot

YritysDigi-hanke on perustettu Digitalisaation edistämisen ohjelman asettamisen yhteydessä ja hankeryhmä asetettiin 03.09.2020.

Hankeryhmän asettamispäätös

Yhteystiedot

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530427  


Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208