Elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjotut palvelut digitaalisiksi

YritysDigi-hanke kohdistui viranomaisiin, jotkaKaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä. tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. Hankkeella edistettiin kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja vastataan elinkeinotoimintaa harjoittavien kohtaamiin asiointien haasteisiin. Hankkeen tavoitteeksi määriteltiin:

  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että

  • palvelut ovat tarjolla digitaalisessa kanavassa.
  • tarjottujen palveluiden laatu ja toiminnallisuudet vastaavat asiakkaiden odotuksia.
  • organisaatioiden toimintaa ja palveluita säätelevät lait ja organisaatioiden toimintatavat mahdollistavat palvelun tarjoamiset ainoastaan digitaalisessa kanavassa.

YritysDigi-hanke päättyy vuoden 2022 lopussa ja päätöstilaisuus järjestettiin 28.11.2022.

YritysDigi -hankkeen toimenpiteitä

Palvelulupauskysely

YritysDigi-hankkeessa on suoritettu palvelulupauskyselyt elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille suunnattujen palvelujen nykytilasta, niiden kehittyneisyydestä sekä kehityssuunnitelmista. Kysely suunnattiin kaikille julkisen hallinnon organisaatioille vuosina 2020, 2021 ja 2022. Kolmen vuoden ajalta saatiin hieman pitkäjänteisempää kuvaa palvelutarjonnan kehittymisestä ja siten tietoa hallitusohjelman tavoitteen saavuttamisesta.

Lue lisää palvelulupauskyselystä ja raporteista

Asiointialusta

Asiointialusta työn tavoitteena oli tuottaa julkisen hallinnon toimijoiden käyttöön konsepti ja vaatimusmäärittelyt asioinnin käynnistämisvaiheen sisältämän ratkaisun toiminnoista ja ominaisuuksista. Yhteisillä määrityksillä helpotetaan, yhdenmukaistetaan ja nopeutetaan organisaatioiden suorittamien hankintojen toteuttamista.

Työn taustalla ovat havainnot pienivolyymisten asiointipalveluiden huonosta digitarjonnasta.

Lue lisää Asiointialusta-työstä

Hyvät esimerkit

Etsimme ja kuvasimme esimerkkejä julkisen hallinnon organisaatioiden tuottamista yrityksille ja yhteisöille suunnatuista hyvistä digitaalisista palveluista. Esimerkkejä koottiin yhteen edelleen jaettavaksi. Näiden esimerkkien avulla pyrimme auttamaan ja innostamaan kuntia ja muita viranomaistahoja kehittämään palvelutarjontaansa. Pyörän uudelleen keksimistä kannattaa välttää!

Lue lisää Hyvistä esimerkeistä

Selvitys: Kuntien lakisääteisiin tehtäviin liittyvien asiointipalvelujen digitoteutukset

Kuntien ja kaupunkien vastuulle osoitettujen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvien digitaalisten asiointipalvelujen tarjonta ja laatu ovat Palvelulupaus-kyselyn perusteella huonolla tasolla. Nykyisten kehittämisen toimintamallien ja rajallisten resurssien osalta tilanne ei oletettavasti tule merkittävästi muuttumaan. Tulisiko valtiohallinnon organisaatioiden tuottaa digiratkaisuja kuntien käyttöön? 

Työnantajayrityksen palvelutarpeet: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Vuonna 2020 tehdyssä palvelutarvekartoituksessa selvitettiin palvelumuotoilun keinoin työnantajayritysten palvelutarpeita siinä liiketoiminnan vaiheessa, kun ajankohtaiseksi tulee ensimmäisen työntekijän palkkaaminen.

Tavoitteena oli tunnistaa yrittäjän tässä tilanteessa tarvitsemia julkisen hallinnon palveluita, joita ei vielä ole tarjolla digitaalisina. Tavoitteena yhden luukun palveluprosessin kehittäminen. Työn lopputuloksena on työn kohteen konseptikuvaus, asiakastutkimuksen tulokset, jatkotoimenpidesuunnitelma ja työn kokoava loppuraportti. Kartoitus on julkaistu syksyllä 2021.

YritysDigi-hankkeen perustiedot

YritysDigi-hanke on perustettu Digitalisaation edistämisen ohjelman asettamisen yhteydessä ja hankeryhmä asetettiin 03.09.2020.

Hankeryhmän asettamispäätös

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208