Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digi arkeen -neuvottelukunnalla aktiivinen alku

Valtiovarainministeriö
19.12.2017 11.23
Uutinen

Digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi perustettu Digi arkeen -neuvottelukunta on ensimmäisen kahdeksan toimintakuukautensa aikana tavoitellut vuoropuhelua ja avoimuutta.

Yhteistyö- ja vuoropuhelukanava Digi arkeen -neuvottelukunta aloitti toimintansa 8.3.2017 tukeakseen digitaalisten palvelujen kehittämistä, jotta eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Neuvottelukunnan jäseniä ovat 18 kansalaisjärjestöjen edustajaa, neljä tutkijaa sekä edustajat oikeusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja valtiovarainministeriöistä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, ja sen työtä tukee valtiovarainministeriön virkamiehistä koostuva sihteeristö.

Tähän asti neuvottelukunta on kokoontunut neljä kertaa. Kokouksista tehdyt videot ovat katsottavissa valtiovarainmininsteriön YouTube-kanavalla (soittolista #digiarkeen) ja pöytäkirjat ovat luettavissa vm.fissä.

Virkamiesten apuna

Yksi neuvottelukunnan tehtävistä on tuoda esiin kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä julkisessa hallinnossa työn alla oleviin digitalisaatiohankkeisiin, joilla digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen.

Esimerkiksi kokouksessaan 18.9.2017 neuvottelukunta käsitteli valtiovarainministeriön tiekarttatyöryhmän esityksiä sähköisen asioinnin, digipalvelujen käytön ja sähköisen viestinvälityksen ensisijaisuudesta. Neuvottelukunta perehtyi erilaisiin ensisijaisuusmalleihin ja pohti sidosryhmiensä näkökulmasta niiden vaikutuksia keskittyen erityisesti käyttäjänäkökulmaan. Koonti neuvottelukunnan käymästä keskustelusta on luettavissa vm.fissä.

Kokouksessaan 9.11.2017 neuvottelukunta puolestaan käsitteli ja kommentoi AUTA-hankkeen toimintamalliluonnosta. Toimintamalli koskee sitä miten Suomessa järjestetään digituki eli digitaalisten palvelujen käytön tuki ja neuvonta niille henkiöille, jotka tarvitsevat tukea sähköiseen asiointiin. Neuvottelukunnan näkemykset on otettu huomioon AUTA-toimintamallin kehittämisessä.

Verkostoyhteistyöllä eteenpäin

Puheenjohtaja Marianne Heikkilä on summannut, että Digi arkeen -neuvottelukunta on ”yhteiskunnan korvat” digiasioissa. Osana tätä toimintaansa neuvottelukunta järjesti 26.10. seminaarin ”Teknologiakehitys työelämässä”. Seminaarin videotallenteet (ryhmätyötä lukuun ottamatta) ovat nähtävissä YouTubessa

Neuvottelukunnan ensi vuoden suunnitelmiin kuuluu järjestää toinen seminaari, jonka aihe vielä on avoin, sekä keskustelutilaisuus digitalisaation vaikutuksesta suomalaisten elämään. Keskustelutilaisuus on kaikille avoin.

Neuvottelukunta on aloittanut yhteistyön Yle Oppimisen kanssa. Kesäkuussa Ylen edustajat esittelivät Digitreenit-konseptiaan neuvottelukunnan kokouksessa, ja tapaamisessaan 30.11. neuvottelukunta ja Yle Oppiminen sopivat tekevänsä ensi vuoden aikana yhteistyötä suomalaisten digiosaamisen kasvattamiseksi.

Palautetta ja ideoita Digi arkeen -neuvottelukunnalle voi antaa neuvottelukunnan kotisivun kautta vm.fissä. Twitterissä keskusteluun voi osallistua asiasanalla #digiarkeen. Neuvottelukunnan toimikausi on 8.3.2017–28.2.2019.

Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT