Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digituki taataan sitä tarvitseville

Finansministeriet
8.2.2017 15.00
Tiedote
Anu Vehviläinen.

AUTA-hankkeen seminaari ”Kokeiluilla yli esteiden - Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi” järjestettiin 8. helmikuuta. Seminaarissa esiteltiin käynnissä ja kokeiltavana olevia tapoja auttaa parhaiten niitä ihmisiä, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja.

Julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen korosti avauspuheenvuorossaan sähköisten palveluiden hyötyjä sekä käyttäjille tarjottavan tuen merkitystä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

”Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Digitalisaation ydintä on tarve ja tahto palvella kansalaisia entistä paremmin. Pyrkimyksenä on, että yhä useammalla suomalaisella olisi jatkossa mahdollisuus oppia hoitamaan viranomaisasiointinsa ajasta ja paikasta riippumattomien sähköisten palveluiden kautta. Tämä edellyttää, että sähköiseen asiointiin tarjotaan ymmärrettävää ja kunkin tarpeisiin sopivaa tukea”, sanoo ministeri Vehviläinen.

Kirjastot kumppaneiksi tukipalveluiden järjestämiseen

Digitalisaation yksi haaste on tarjota palvelut tasavertaisesti jokaiselle. Suomessa on ollut paljon kokeiluja ja myös vakiintunutta toimintaa, joka perustuu esimerkiksi ikäihmisten tietoteknisen osaamistason yleiseen nostamiseen silloin kun henkilöllä itsellään on kyky opetella uusia asioita.

AUTA-hanke etsii ja pyrkii kokeilemaan aivan uudenlaisia digitaalisten palveluiden tuen muotoja myös niille kansalaisille, joiden lähtökohdat sähköisten palveluiden käytölle ovat puutteelliset. Lisäksi palvelut pyritään järjestämään mahdollisimman saavutettaviksi.

”Tähän saakka opastusta ja neuvontaa julkisten palveluiden käyttämiseen on tarjottu lähinnä yhteispalvelupisteistä ja eri viranomaisten omien neuvontapisteiden kautta. Nyt yritetään kehittää rohkeaa mallia, jossa palvelua saisi myös muualla kuin fyysisissä palvelupisteissä”, kertoo ministeri Vehviläinen.

Digitukea voitaisiin tarjota paikallisesti paikkakuntien aktiivisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi kuntien kirjastot, kirjastoautot, kotipalvelu, posti, järjestöt voisivat olla potentiaalisia digituen antajia.

Luotettavaa ja ammattitaitoista digitukea

AUTA-hankeen päätavoitteena on tehdä ehdotus toimintamallista, jossa on kuvattu eri toimijoiden tehtävät ja roolit. Toimintamallin avulla digituen verkostosta saadaan toimiva kokonaisuus ja sillä varmistetaan, että digituki on riittävän ammattitaitoista ja luotettavasti järjestettyä.

Toimintamallissa tulee kuvata muun muassa digiasioinnin ja tuen antamisen turvallisuuteen ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Tässä yhteydessä tulee ratkottavaksi muun muassa toisen puolesta asioinnin ja asiointivaltuuden antamiseen liittyviä asioita.

Seminaarissa esiteltiin mm. digipitäjät-kokeilu esimerkkinä kokeilutoiminnasta, Apuomena ry Lohjan seudulla toteuttamasta digineuvonnasta ja kotiin asti viedystä teknisestä tuesta sekä kokeilumenetelmistä, -verkostoista ja -alustoista.

AUTA-hankkeen verkkosivut http://vm.fi/auta-hanke

Lisätietoja

AUTA-hankkeen projektipäällikkö Hannu Korkeala, puh. 02955 35071, hannu.korkeala(at)vrk.fi

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT