/* VAHVA --> */ /* <-- VAHVA */ Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Energiaverotukseen muutoksia, maatalous saa palautusta korotettuna

Valtiovarainministeriö
18.10.2018 13.33
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verotukseen, sähkövarastojen verotukseen sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Maatalouden energiaveroja palautetaan tältä vuodelta korotetusti.

Lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidivero muuttuu siten, että verotuksessa otetaan huomioon kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren ajalta. Nykyisin huomioidaan vain poltosta syntyvät päästöt. Uusi menettely on samanlainen kuin liikennepolttoaineissa.

Muutos ei keskimäärin kiristä lämmitys- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan.

Hallitus esittää toisaalta korotusta lämmitys- ja työkonepolttoaineiden energiaveroihin, jotta verotuloja saataisiin kerättyä enemmän. Korotus painottuu hiilidioksidiveroon. Lisäksi turpeen energiaveroa korotetaan. Yhdessä nämä muutokset parantavat vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian asemaa.

Maakaasun asema paranee

Esitys tuo muutoksia myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon verotukseen. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovutaan, mutta samalla alennetaan vastaavasti yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutos parantaa maakaasun asemaa suhteessa kivihiileen ja edistää siten osaltaan hallituksen tavoitetta luopua kivihiilestä vuoteen 2029 mennessä.

Sähkön verotus muuttuu siten, että sähkövarastoissa vältytään sähkön kaksinkertaiselta sähköverotukselta. Muutos koskee esimerkiksi tilanteita, joissa sähköä siirretään sähköverkosta verottomiin sähkövarastoihin ja niistä takaisin verkkoon. Muutos ei koske verkkoon liittyjä mikro- ja pienvoimalan varastoja, sillä niihin ei saisi siirtää sähköä verotta sähköverkosta.

Uudistus edistää mahdollisuuksia tasata sähkön tuotanto- ja kulutushuippuja erityisesti sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon lisääntyessä.

Maatalous saa väliaikaisesti kevyestä polttoöljystä palautuksen korotettuna 7,5 sentillä litralta. Korotettu palautus maksetaan ensi vuoden säännönmukaisen palautuksen aikataulussa syys-lokakuun vaihteessa. Ministeriöt selvittivät mahdollisuutta nopeuttaa palautusten maksamista, mutta se osoittautui teknisesti mahdottomaksi. Nopeuttaminen voisi vaarantaa palautusten maksatukset kokonaisuudessaan.

Korotuksen tarkoituksena on tukea maataloutta, joka on kärsinyt poikkeuksellisista sääoloista.

Verotulot kasvavat 38 miljoonalla

Muutokset lisäävät valtion energiaverotuottoja yhteensä 38 miljoonalla eurolla vuodessa. Turpeen veronkorotuksen osuus on tästä noin 10 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys liittyy talousarvioesitykseen ensi vuodelle. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Säännöksiä sähkön varastoinnista sovellettaisiin kuitenkin vasta huhtikuun alusta lähtien, ja valtioneuvosto säätää erikseen maatalouden energiaveron lisäpalautuksien voimaantulosta asetuksella.

Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lakiehdotukset: kivihiilikielto 2029, lisää biopolttoaineita liikenteeseen sekä biopolttoöljyä lämmitykseen ja työkoneisiin (työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.10.)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi
Valtiovarainministerin erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi