Hyppää sisältöön
Media

Euroryhmä sopuun Kreikan lainaerästä ja velkaehtojen huojennuksista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2016 15.21
Uutinen
Alexander Stubb euroryhmässä 24.5.2016.
Kuva: EU

Euroryhmä pääsi keskiviikkona 25. toukokuuta yhteisymmärrykseen Kreikan seuraavasta lainaerästä ja velkaehtojen huojennuksista. Suomea edusti kokouksessa valtiovarainministeri Alexander Stubb.

Päivitetty 30.5. klo 9.40: lisätty linkkejä taustamateriaaliin.

Euroryhmän mukaan Kreikka on laajalti toteuttanut uudistukset, joita siltä on vaadittu lainaerän saamiseksi. Edellisen euroryhmän kokouksen jälkeen Kreikan parlamentti on hyväksynyt uudistuksia, jotka koskevat muun muassa julkisen talouden vakauttamista, pankkien järjestämättömien saamisten hallintaa ja yksityistämistä.

Euroryhmä saavutti poliittisen yhteisymmärryksen lainaohjelman väliarviosta. Ennen väliarvion lopullista hyväksyntää euroryhmän työryhmä arvioi, vastaavatko toimet yksityiskohdiltaan ehtoja, joita Kreikalle on asetettu.

Ehtona uudistusten toteuttaminen

Euroryhmä vahvisti lainaerän suuruudeksi 10,3 miljardia euroa. Euroopan vakausmekanismi (EVM) maksaa sen useassa erässä. Kreikka käyttää rahan pääasiassa erääntyvien velkojen lyhentämiseen ja maksurästien maksamiseen.

Ensimmäinen, 7,5 miljardin euron maksuerä maksetaan kesäkuussa sen jälkeen, kun EVM:n johtokunta on tehnyt päätökset väliarviosta. Loput erät EVM maksaa kesän jälkeen, kun Kreikka on toteuttanut sille asetetut välitavoitteet.

Lainaerä on osa Kreikan kolmatta lainaohjelmaa, josta euroryhmä sopi viime elokuussa. Kreikka saa EVM:ltä lainaa sillä ehdolla, että maan talouden ja hallinnon uudistaminen jatkuu. Ohjelman tavoitteena on palauttaa edellytykset talouskasvulle ja julkisen talouden vakautumiselle mahdollisimman nopeasti.

Velkaehtoja huojennetaan tarvittaessa

Euroryhmä saavutti poliittisen yhteisymmärryksen Kreikalle annettavista velkaehtojen huojennuksista. Euroryhmä vahvisti, että lainapääoman leikkaaminen on suljettu pois.

Kreikan velkaehtoja voidaan huojentaa vaiheittain, jos huojennukset ovat tarpeen velanhoitokustannusten hillitsemiseksi. Huojennusten ehtona on myös, että Kreikka toteuttaa lainaohjelman ehdot ja saavuttaa perusylijäämätavoitteet ohjelman jälkeen. Huojennukset koostuvat monista toimista, joiden yleisenä tavoitteena on varmistaa, että Kreikka pystyy maksamaan lainansa täysimääräisesti takaisin.

Velkaehtoja voidaan huojentaa muun muassa seuraavin keinoin:

  • Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) lainojen takaisinmaksun tasoittaminen muuttamatta laina-aikoja (tehdään ensimmäisen väliarvion jälkeen)
  • ERVV-lainojen ehtojen uudelleenjärjestely: painotetun keskimääräisen laina-ajan pidentäminen, lyhennysten uudelleenjärjestely sekä katto koronmaksulle ja ylimenevän osan pääomittaminen (tarvetta arvioidaan ohjelman päättyessä)
  • vanhojen ohjelmalainojen osittainen korvaaminen uudella EVM-lainalla nykyisen ohjelman rajoissa (tarvetta arvioidaan ohjelman päättyessä)
  • euromaiden kansallisten keskuspankkien hallussa olevien Kreikan valtion velkakirjojen tuottojen palauttaminen Kreikalle (niin sanotut ANFA- ja SMP-tuotot) (siirto EVM:n sulkutilille alkaa ensi vuonna, maksatuksesta Kreikalle päätetään ohjelman päättyessä).

Euroopan vakausmekanismi ja Suomen valtiovarainministeriö arvioivat, että lainaehtojen huojennukset eivät lisää Suomen ja muiden euromaiden vastuita.

Euroryhmä katsoo, että huojennusten avulla Kreikan julkinen velka palaa kestävälle tasolle. Toimet myös luovat edellytykset sille, että Kreikka kykenee vähitellen palaamaan markkinaehtoisen rahoituksen piiriin.

IMF:n odotetaan osallistuvan

Euroryhmä odottaa, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) lähtee mukaan lainaohjelmaan. Päätöstä osallistumisesta odotetaan tämän vuoden loppuun mennessä.

IMF:n johtokunta tekee päätöksen päivitetyn velkakestävyysarvion perusteella, ja siinä huomioidaan mahdolliset velkaehtojen huojennukset. Arvio valmistellaan yhteystyössä EU:n instituutioiden kanssa.

Euroryhmän julkilausuma (englanniksi)

Kreikan ohjelma: ensimmäinen väliarvio ja velkahelpotukset

Suomen vastuut

Lisätietoja:

Erityisavustaja Pasi Rajala, puh. 0400 464 393, pasi.rajala (at) vm.fi

Finanssineuvos Pekka Morén, puh. 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Alexander Stubb Talouspolitiikka