Hyppää sisältöön
Media

Euroryhmä pääsi yhteisymmärrykseen Kyproksen ohjelmasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2013 17.23
Tiedote -

Euroryhmä sopi 16.3.2013 Kyproksen talouden sopeutusohjelman pääkohdista. Ohjelma palauttaa Kyproksen velkakestävyyden mittavalla toimenpidekokonaisuudella.

Lopputulos vastaa Suomen tavoitteita. Suomi korosti neuvotteluissa rahanpesunvastaisten toimien täytäntöönpanon varmistamista, sijoittajanvastuun toteutumista, pankkisektorin rakenteiden tervehdyttämistä ja uskottavia toimia velkakestävyyden saavuttamiseksi. Lisäksi Suomi piti tärkeänä että Euroopan vakausmekanismille ja sitä kautta euromailla aiheutuvat kustannukset ja riskit rajataan. Keskeinen keino tähän tavoitteeseen pääsemiskesi on sijoittajavastuun toteutuminen sekä IMF:n osallistuminen ohjelmaan.  

Ohjelman keskeinen elementti on Kyproksen sitoutuminen kertaluonteisen veronkaltaisen maksun asettamiseen kaikille pankki talletuksille. Maksun suuruus riippuu talletuksen koosta. Erityisesti suuret talletukset osallistuvat näin huomattavalla osuudella Kyproksen rahoitukseen. Tallettajavastuuta toteutetaan myös korottamalla korkotulojen veroa.

Lisäksi sijoittajavastuuta toteutetaan erityisesti siten, että pankkien osakkeenomistajat menettävät omistuksensa ja pääomalainoja antaneet menettävät sijoituksensa. Ohjelman keskeinen osa tulee olemaan pankkijärjestelmän rakenteiden uudelleenjärjestelty, sen koon supistaminen euroalueen keskimääräiselle tasolle suhteessa kokonaistuotantoon ja pääomitus.

Osana ohjelmaa sovittiin lisäksi, että Kypros korottaa yhteisöveroa sekä yksityistää omaisuuttaan.

Euroryhmä oli päättänyt jo aiemmin rahanpesunvastaisten säännösten toimeenpanoa koskevasta riippumattomasta arviosta, josta ovat vastuussa Moneyval ja yksityinen tilintarkastusyhtiö. Jos säännösten täytäntöönpanossa ilmenee puutteita, tulee niiden korjaaminen osaksi ohjelman ehtoja. Ilman ehtojen noudattamista lainanmaksu Kyprokselle loppuu.

IMF:n johto esittää johtokunnalleen, että IMF osallistuisi ohjelman rahoittamiseen. Lisäksi sovittiin, että Kypros jatkaa viipymättä neuvotteluja Venäjän kanssa rahoitusjärjestelyistä Kyproksen valtiolle.

Kyproksen lainoitusohjelman koko on enintään 10 miljardia euroa. Euroalueen valtion osallistuvat lainoitukseen EVM:n ja IMF:n kautta.