Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitysluonnos kuntalain muuttamisesta lausunnolle

Finansministeriet
9.6.2016 13.25
Tiedote

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi kuntalain muuttamisesta. Tänään 9. kesäkuuta lausunnolle lähtenyt esitysluonnos sisältää lain, jossa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä.

Lakiesitysluonnoksessa säädetään myös tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa. Esityksen mukaan valtiovarainministeriöllä olisi jatkossa oikeus asettaa henkilö tai ryhmä selvittämään, mihin toimenpiteisiin kunnan tulisi ryhtyä hallinnon poikkeuksellisten vaikeuksien selvittämiseksi. Ministeriö voisi viime kädessä määrätä kunnan muuttamaan ilmeisen lainvastaisia päätöksiään tai toimintatapojaan lain vaatimukset täyttäviksi.

Lakiesitysluonnoksessa kunnalle tulee säädetyin edellytyksin velvollisuus luottamushenkilön pidättämiseen luottamustoimesta. Valtiovarianministeriöllä olisi oikeus tehdyn selvityksen jälkeen pidättää kunnan luottamushenkilö luottamustehtävistään, jos kunta ei ole päätöstä tehnyt.

Hallituksen esitysluonnos on lausunnolla 6. syyskuuta asti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta lukien.

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos 
Lakipykälät


Lisätietoja:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Kommunärenden