Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Julkisia palveluita digitalisoidaan kuudella uudella hankkeella

Valtiovarainministeriö
3.2.2016 9.01
Tiedote

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan 2. helmikuuta julkisten palveluiden digitalisointia kuudella, hyvin erilaisella hankkeella. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti hankkeilla edistetään asiakasnäkökulmaa, palveluiden sujuvoittamista ja julkisen sektorin tuottavuutta. Hankkeiden kustannukset ovat vuonna 2016 noin 12 miljoonaa euroa.

Esitellyt hankkeet pohjautuvat kesällä 2015 kerättyihin ehdotuksiin digitalisaation edistämiseksi. Digitalisaatiohankkeita valmisteleva työryhmä kehitti ehdotuksia syksyn aikana eteenpäin ja yhdisti useita ehdotuksia isoiksi, asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

– Hallitus on asettanut tavoitteeksi julkisten palveluiden uudistamisen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Tähän on varattuna kaikkiaan 100 miljoonan euron kärkihankerahoitus. Ensimmäisenä päätöksenä on jo aiemmin käynnistetty kansallisen tulorekisterin toteuttaminen. Nyt ministerityöryhmä näytti vihreää valoa kuudelle seuraavalle hankkeelle, jotka tulevat merkittävällä tavalla kiihdyttämään digitalisaatiota eri puolilla julkishallintoa. Lisää ratkaisuja tehdään myöhemmin vuoden aikana, kun valmistelussa olevat ehdotukset saadaan työstettyä päätöksentekokypsiksi, kertoo ministerityöryhmän puheenjohtaja, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Kuusi hanketta ovat:

– Luvat ja valvonta (TEM)

  • Hankkeessa on koottu kahden asiakasryhmän (teollisuusyritykset ja tapahtuman järjestäjät) luvat ja niitä antavat viranomaiset yhteen, jotta kokonaisuutta voidaan kehittää asiakkaasta lähtien.
  • Työ jatkuu keväällä uusien alueiden kanssa.

– Kemikaalivalvonta (TEM)

  • Hankkeessa luodaan yritysten ja viranomaisten yhteinen kemikaalien tietokanta, josta kaikki viranomaiset voivat hakea tarvitsemansa tiedot ja yritykset voivat ylläpitää omia tietojaan. Alan yritysten raportointitarve pienenee, valvonta tehostuu ja viranomaistiedon laatu paranee.

– Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hanke ODA (STM/Espoo)

  • Hankkeessa luodaan kaikkien kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön palvelu, jossa asiakkaat voivat laatia oman hyvinvointisuunnitelman sekä tehdä hoidon tarpeen arvioinnin.
  • ODA tukee sote-uudistuksen tavoitteita.

– Asunto-osakerekisteri (ASREK) (MMM)

  • Hankkeessa asunto-osakeyhtiöiden paperiset osakekirjat muutetaan sähköisiksi samaan tapaan kuin on tehty muille osakkeille jo vuodesta 1992 alkaen.
  • Tämä tulee säästämään asuntokaupan kuluja merkittävästi.

– Talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskuksen ohjelmistorobotiikkaa (VM)

  • Ohjelmistorobotiikalla voidaan merkittävästi vähentää rutiinitöitä talous- ja henkilöstöhallinnossa. Valtion taloushallinnon palvelukeskus Palkeet haluaa olla tässä edelläkävijä.

– Yhden luukun palvelumalli (VM)

  • Digitalisaatio ja entistä parempien palveluiden kehittäminen vaativat entistä parempia mahdollisuuksia käyttää hyväksi kaikkea olemassa olevaa tietoa.

Kansallinen tulorekisteri etenee, lainsäädännön muutoksia valmistellaan

Julkisen palvelun digitalisoimishankkeista ensimmäisenä rahoituksen sai kansallinen tulorekisterihanke. Hankkeen toteuttaminen hyväksyttiin tämän vuoden budjetin yhteydessä. Tulorekisterin kilpailutus on nyt käynnistetty. Tulorekisteriin kerätään aluksi työnantajilta ja myöhemmin muilta tulonmaksajilta reaaliaikaisesti tulotiedot kaikkien niitä tietoja tarvitsevien viranomaisten käyttöön, mikä helpottaa tulevaisuudessa merkittävästi mm. erilaisten etuuksien hakemista ja maksamista.

Lähes kaikkiin digitalisoimishankkeisiin liittyy tarve muuttaa lainsäädäntöä. Toimintaprosesseja ei voida uudistaa, jos lainsäädäntöä ei uudisteta esimerkiksi tiedonsaannin osalta. Kun tiedot on kerätty tiettyä tarkoitusta varten, niitä ei voi ilman lainsäädännön muuttamista käyttää toisissa prosesseissa. Niinpä digitalisoimishankkeista syntyy tarpeita purkaa normeja eli tehtäviä hallituksen toiselle kärkihankkeelle. Ministeriryhmä ohjaa tätä valmistelua.

Digitalisoitavien prosessien valmistelua jatketaan

Ministeriryhmä pyysi myös jatkamaan valmistelua uusien digitalisoitavien prosessien määrittämiseksi. Tällaisia prosesseja ovat:

– Paikkatietojen hyödyntäminen palveluissa ja valvonnassa (MMM)
– Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittäminen (VM ja TEM)
– Hankintatoimen kehittäminen (VM/VK/Hansel)
– Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen (VM)
– Digitehdas kokeilujen tueksi (OKM)
– Rakennetun ympäristön tietojen hallinnan kehittäminen (VM ja YM)

Lisäksi jatkovalmistelussa on Valtiokonttorin valtiovarainministeriölle tekemä selvitys digitalisaatiosta ja virastojen tuottavuuspotentiaalista (Valmiina digikiriin, Valtiokonttori 18.12.2015). Selvityksessä esitettiin 34 toimenpidekokonaisuutta, joilla arvioitiin olevan saavutettavissa merkittäviä vaikuttavuus- ja tuottavuushyötyjä valtionhallinnossa. Nyt merkittävimpien toimenpide-ehdotusten potentiaali arvioidaan yksityiskohtaisesti siten, että niiden keskinäinen vertailu on mahdollista. Myös edellytykset parhaiden ehdotusten nopeaksi toimeenpanoksi arvioidaan. Toimeenpanossa tullaan noudattamaan julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteita. Toteuttamispäätökset tehdään myöhemmin.

Lisätietoja:

erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 530 216, [email protected]
ylijohtaja Helena Tarkka, puh. 02955 30141, h[email protected]
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, puh.02955 30364, [email protected]

Valtiovarainministeriö kokosi osana hallitusohjelman toimeenpanoa pääministeri Juha Sipilän sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen allekirjoittamalla kirjeellä digitalisaatiota vauhdittavia esityksiä. Kirjeessä korostettiin tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Hallitusohjelman mukaisesti esitysten piti sisältää myös toimintatapojen uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Avoin kirje

Julkishallinto valmiina digikiriin, tiedote 12.1.2016

Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä

Digitalisaatiohankkeita valmisteleva työryhmä

Digitalisoidaan julkiset palvelut -hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet norminpurku