Hyppää sisältöön
Media

Julkisten hankintojen kehittämisen tueksi käynnistetty selvitys tiedon hyödyntämisestä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2020 12.34
Tiedote
Hankinta-Suomi-logo.

Tiedon käytön parantaminen päätöksenteossa on tärkeä osa Hankinta-Suomi –ohjelmaa, jossa kehitetään julkisia hankintoja valtion ja kuntien yhteistyössä. Hallitus tilaa kehittämisen tueksi selvityksen siitä, miten erilaista tietoa voidaan parhaiten hyödyntää päätettäessä julkisista hankinnoista, ja miten Suomen julkisten hankintojen vuotuinen kokonaisarvo lasketaan.

Tietoa tarvitaan parempaan hankintojen johtamiseen

Julkisista hankinnoista kertyy sähköisiin järjestelmiin tietoa, jota voidaan hyödyntää hankintojen suunnittelussa ja seurannassa. Nyt toteutettavan selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, miten saatavilla olevaa dataa voidaan hyödyntää tehokkaammin julkisissa hankinnoissa ja tiedolla johtamisessa niin kunta- kuin valtiotasolla. Samalla tavoitteena on parantaa tiedon kertymistä järjestelmiin .

Parempi tietopohja auttaa julkishallinnon organisaatioita arvioimaan, millainen hankintatapa on kussakin tilanteessa tehokas ja mitkä ovat hankinnan kriteerien kustannusvaikutukset. Se tukee myös ymmärrystä siitä, millaisia ovat hankinnan ulkoisvaikutukset esimerkiksi ympäristön, työllisyyden ja yritysten kannalta. Lisätietoa tarvitaan, jotta voidaan tunnistaa ja arvioida kilpailun toimivuus eri alueilla ja sektoreilla.

Selvityksessä määritellään menetelmä Suomen julkisten hankintojen vuosivolyymin arvioimiseksi

Selvityksen toisessa osassa kartoitetaan tietopohjaa ja laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida nykyistä tarkemmin Suomen koko julkisen sektorin hankintojen vuosittainen arvo . Tämän hetken yleisimmin käytetty 35 miljardin euron arvio Suomen julkisten hankintojen vuotuisesta kokonaismäärästä perustuu EU:n tilastokeskuksen vuonna 2015 tekemään laskelmaan.

Tutkimus toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella ja se kestää vuoden 2021 kesäkuuhun saakka. Tutkimuksen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä alihankkijoidensa Pellervon Taloustutkimus PTT:n, Owal Group Oy:n ja PTCServices Oy:n kanssa.

Selvitys luo pohjaa julkisten hankintojen kehittämiselle

Tiedolla johtamisen kehittäminen perustuu kuntaministeri Sirpa Paateron syksyllä 2019 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa asettamaan Hankinta-Suomi -ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Hankinta-Suomi toimenpideohjelma julkaisi huhtikuussa 2020 tilannekuvan julkisten hankintojen nykytilasta ja kehittämiskohteista. Keskeisiä kehittämiskohteita tullaan edistämään teemaryhmissä, joista ensimmäinen käynnistyi huhtikuussa. Selvitys tulee tukemaan tämän tiedolla johtamisen teemaryhmän työtä. Kansallinen hankintastrategia valmistuu alkusyksystä 2020.

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:

finanssineuvos Tero Meltti, puh. 0295530770, tero.meltti(at)vm.fi
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:

erikoistutkija Maria Merisalo, puh, 040 - 628 8413, maria.merisalo(at)vtt.fi