Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kari Prättälä selvittää kuntalain säännöksiä kunnan päätöksenteon turvaamiseksi

Valtiovarainministeriö
21.3.2016 10.41
Tiedote

Valtiovarainministeriö teettää selvityksen mahdollisista kuntalain säännöksistä kunnan päätöksenteon turvaamiseksi. Selvityshenkilönä toimii oikeustieteen lisensiaatti Kari Prättälä. Selvityshenkilön toimikausi on 21.3.-25.4.2016.

Korjattu 21.3. klo 11.15: toimikausi päättyy 25.4., ei 5.4.

Prättälä selvittää mahdollisia kuntalain säännöksiä, joilla voitaisiin puuttua tilanteisiin, joissa kunnan päätöksentekokyky ja sen myötä päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus ovat vaikeutuneet esteellisyyssäännöksien ja rikostutkinnan johdosta. Tarkoitus on selvittää myös säännöksiä tilanteisiin, joissa kunta tai sen toimielinten jäsenet ovat jättäneet noudattamatta esteellisyyttä koskevia tai muita kunnan päätöksenteon turvaavia säännöksiä. Prättälän tulee tehdä myös ehdotus mahdollisista kuntalain muutoksista pykälämuodossa perusteluineen.

Voimassa olevan kuntalain mukaan valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. Valtiovarainministeriöllä ei ole toimivaltaa puuttua kunnan yksittäisiin päätöksiin.

Lainsäädännön uudistustarve johtuu tilanteista, joissa kunnan toimielintä on ollut vaikeaa saada päätösvaltaiseksi jäsenten esteellisyyksien perusteella. Myös luottamus kunnan päätöksentekoon on heikentynyt rikostutkinnan laajuuden vuoksi.


Lisätietoja:

Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Sami Miettinen, puh. 046 9234695
Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala puh. 02955 30026

Kunta-asiat