Hyppää sisältöön
Media

Kuntarakennelaista annettiin 384 lausuntoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2013 14.30
Tiedote -

Lausuntoaika kuntarakennelakiluonnoksesta päättyi tänään torstaina 7. maaliskuuta 2013. Lausuntoja saapui virka-ajan päättymiseen mennessä 384 kappaletta, joista kuntien lausuntoja oli 298 ja muiden tahojen lausuntoja 86. Lausuntopyyntö oli lähetetty yhteensä noin 500 taholle.

Kuntarakennelakiluonnoksesta annetut lausunnot ovat luettavissa valtioneuvoston hankerekisteristä. Lausunnot löytyvät osoitteesta www.hare.vn.fi hankenumerolla VM162:00/2011, välilehdeltä ”Asiakirjat”.

Yhteenveto kuntarakennelakiluonnosta koskevista lausunnoista laaditaan valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla maaliskuun 2013 aikana. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsittelee lausuntopalautetta 20.3.2013. Kuntarakennelakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2013.

Lausuttavana olleessa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien yhdistymistä koskevasta selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan kielilain muuttamista eräiltäosin.

Kuntarakennelaki on osa kuntauudistusta. Uudistuksen muita keskeisiä elementtejä ovat kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä kuntien tehtävien arviointi.

Lisätietoa kuntauudistuksesta: www.kuntauudistus.fi

Kuntarakennelakiluonnoksesta annetut lausunnot (linkki valtioneuvoston hankerekisteriin Hareen)

Lisätietoja:
ylijohtaja Päivi Laajala 02955 30026
lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 02955 30266
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 02955 30027