Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausunnoille lähtevä tiedonhallintalaki tähtää julkisen hallinnon tietojen tehokkaampaan hallintaan

Valtiovarainministeriö
21.8.2018 16.44
Tiedote

Valtiovarainministeriö on lähettänyt tänään 21.8.2018 lausunnoille esityksen tiedonhallintalaista. Esityksessä ehdotetaan uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Lailla edistettäisiin viranomaisten tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä.

Lailla edistettäisiin myös julkisuusperiaatteen toteuttamista viranomaisten tietoaineistojen hallinnassa sekä kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvien viranomaisten tietoaineistojen ja arkistojen muodostamisessa. Tiedonhallintalakia noudatettaisiin lähtökohtaisesti kattavasti viranomaistoiminnassa.

Tiedonhallintalaki korvaisi ja uudistaisi aiempia lakeja

Ehdotetun lain sääntely korvaisi ja uudistaisi voimassa olevan arkistolain ja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain säännökset. Nämä lait ehdotettaisiin kumottavaksi. Lisäksi ehdotettu laki korvaisi viranomaisten toiminnasta annetun lain hyvää tiedonhallintatapaa koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi tai muutettavaksi eräitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain sekä eräiden muiden lakien säännöksiä.

Ehdotettavassa tiedonhallintalaissa säädettäisiin:

  • Julkisen hallinnon yleisistä velvoitteista tiedonhallinnassa. Ehdotettua lakia sovellettaisiin myös yksityisiin henkilöihin ja yhteisöihin siltä osin kuin niihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä.
  • Julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleisestä ohjauksesta. Ohjaukseen ehdotettaisiin perustettavaksi uusi toimielin, tiedonhallintalautakunta.
  • Tietoaineistojen muodostamisesta ja sähköisestä luovuttamisesta. Sääntelyä uudistettaisiin siten, että se ottaa huomioon nykyistä paremmin tietoteknisen kehityksen vuoksi tapahtuneita ja tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia tiedonhallinnassa.
  • Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden perusteista.
  • Teknisten rajapintojen hyödyntämisestä.
  • Asianhallinnasta, tietoaineistojen säilyttämisestä ja arkistoinnista.

Uusi laki muodostaisi tiedonhallinnan elinkaarta koskevan lainsäädännöllisen perustan, jota erityislainsäädäntö tarvittavilta osin täydentää. 

HE-luonnos lausunnolla 1.10.2018 saakka

Hallituksen esityksen luonnos on lausunnolla 1.10.2018 saakka. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelussa.

Keskustelutilaisuus tiedonhallintalaista 14. syyskuuta

Lausunnoilla olevasta tiedonhallintalaista järjestetään 14. syyskuuta keskustelutilaisuus Paasitornissa klo 9-11.

Tilaisuuden tarkoituksena on kertoa ja keskustella tarkemmin tiedonhallintalaista. Tilaisuudessa esiintuodut kommentit otetaan huomioon tiedonhallintalain lopullista versiota tehdessä. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä, joka myös tallennetaan myöhempää katselua varten.

Tilaisuuteen ilmoittautuminen

Lisätietoja keskustelutilaisuuden tapahtumasivuilla

Lisätietoja

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, sami.kivivasara(at)vm.fi, 029 553 0023

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, 029 553 0216

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisesta vm.fissä

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT